Koolitus

Uued koolitused

15 Veebr

Korteriühistu juhi baaskoolitus (täiendõppe I osa; e-õpe)
15.02.2019 - 24.03.2019

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites. Õppegrupp alustab 15. veebruaril 2019! Õppeperiood
Loe lähemalt > Registreeri siin
28 Veebr

LISALOENG! KOOLITUS: Korteriühistud pärast korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist (eesti keeles)
28.02.2019

Toimumisaeg: 28.02.2019 kell 16.00-19.15  Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn Koolitus toimub eesti keeles. KOOLITUSE TEEMAD: Korteriomandi- ja korteriühistuseadus alates 01.01.2018 Korteriühistu põhikiri Majandamiskulud Majanduskava Reservkapital Pandiõigus Viivised 2018 majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Raamatupidamise aastaaruanne Revisjon korteriühistus Mis eesmärk on korteriühistu revisjoni läbiviimisel? Revisjoni läbiviimine korteriühistus Lektor: Mariza Kaubisch, Revisjon OÜ juhataja-revident (audiitor 1991-2008)
Loe lähemalt > Registreeri siin
05 Märts

Koolitus “Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise õiguslikud aspektid” (vene keeles)
05.03.2019

NB! Koolitus toimub vene keeles 05.03.2019, kell 16.00-19.15 (loe täpsemalt SIIT)! Koolitusel räägime  üldkoosolekuga seotud õiguslikest küsimustest – koosoleku kokkukutsumisest ning kutsest, koosoleku otsustusvõimelisusest, KÜ liikme esindamisest üldkoosolekul, otsuste vastuvõtmisest, liikmete vastuväidetest ning üldkoosoleku protokolli nõuetest. Koolitusel käsitletavad teemad: Koosoleku kokkukutsumine – Kellel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda? – Koosoleku kokkukutsumine olukorras, kus juhatuse liikmete ametiaeg
Loe lähemalt > Registreeri siin
12 Märts

Koolitus: “Korteriühistu juhatuse liikme ametiaeg õiguste, kohustuste ja vastutusega” (eesti keeles)
12.03.2019

Toimumisaeg: 12.03.2019 kell 16.00-19.15  Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn Koolitus toimub eesti keeles. Samasisuline venekeelne koolitus toimub 02.04.2019. Loengu raames käsitletakse järgmisi teemasid: mida tähele panna juhatuse liikmete valimisel; juhatuse liikme valimine üldkoosolekul; juhatuse liikmete valimine koosolekut kokku kutsumata; juhatuse arvuline koosseis; nõuded juhatuse liikmele; juhatuse liikme ametiaja kestvus; juhatuse liikme
Loe lähemalt > Registreeri siin
29 Märts

Korteriühistu juhi põhikursus (täiendõppe II osa; e-õpe)
29.03.2019 - 26.05.2019

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt. Põhikursuse loenguteemad: ühistu juhtimine
Loe lähemalt > Registreeri siin