Tutvustus

Logo_1

Eesti Korteriühistute Liit

RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU!

Eesti Korteriühistute Liit on 1996. aastal loodud korteriühistuid ühendav üleriigiline liikmesorganisatsioon, kuhu kuulub ligi 1400 korteriühistut. Liit pakub professionaalseid teenuseid nii korteriühistutele, ettevõtetele kui partneritele avalikus ja mittetulundussektoris. Meie esindused leiab Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares, kuid Liidu tegevus toimub kõikjal Eestis.

Oleme väravaks ühiste huvide ristumiskohas:

Korteriühistutele
Esindame korteriühistute huvisid kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning osaleme korteriühistuid puudutavas seadusloomes.

Pakume korteriühistutele õigusabiteenust, nõustamist ja koolitusi nii juriidilistes kui igapäevase majandamisega seotud küsimustes ning ühistujuhtidele mitmekülgseid võimalusi oma teadmiste täiendamiseks ja kogemustevahetuseks.

Anname välja korteriühistute ajakirja „Elamu“ ja korteriühistute käsiraamatuid.

Korraldame üleriigilisi korteriühistute konkursse.

Jagame ühistutele infot Liidu partnerettevõtete kohta.
Ootame kõiki korteriühistuid liituma Eesti Korteriühistute Liidu liikmeskonnaga!

Ettevõtetele
Eesti Korteriühistute Liidu partnerite hulka kuulub täna ligi 50 korteriühistutele tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtet erinevatelt tegevusaladelt.

Pakume eraettevõtjatele võimalust anda Liidu vahendusel korteriühistutele teada pakutavatest teenustest ning tutvustada tehtud töid ning kogemusi.

Vahendame ühistutele infot ajakirja “Elamu”, kodulehe ning uudiskirja teel.

Koostööpartneritele Eestis ja välisriikides
Tegutseme korteriühistute valdkonna probleemide ja vajaduste eestkõnelejana Eesti avalikkuses.

Oleme partneriks riigile, omavalitsustele ja ülikoolidele.


HousingEurope

Esindame Eesti korteriühistuid Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduses Housing Europe.

Aastatel 2014-2018 kuulub EKÜL juhatuse esimees Housing Europe juhatusse.

 

 


 

Eesti Korteriühistute Koolituskeskus

Eesti Korteriühistute Liidule kuulub erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus. Pakume koolitusi, seminare ja õppereise korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele eesti ja vene keeles. Osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilised oskused, mis on vajalikud korteriühistu juhtimises ja majandamises.


Eesti Korteriühistute Liit järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks).