Arengukoostöö

Eesti Korteriühistute Liidu arengukoostöö korteriühistute ja eluasemevaldkonna toetamiseks idapartnerlusriikides

Eesti Korteriühistute Liit on oma arengus kujunenud üleriigiliseks eluasemevaldkonda toetavaks ja inimeste elukeskkonda tugevdavaks võrgustikuks, olles sellega eeskujuks neile riikidele, kes alles läbi viimas riigi eluasemevaldkonda korrastavaid reforme. Sellest tulenevalt peab Eesti Korteriühistute Liit oluliseks enda ja Eesti korteriühistute kogemuse tutvustamist Eesti idapartnerlusriikides, et seeläbi toetada nende riikide kodanikuühiskonna kujunemist ja regionaalset arengut. Seniste koostööproojektide raames on Eesti elamureformikogemust tutvustatud Ukrainas, Valgevenes ja Gruusias.Arengukoostöö toimub erinevate koostööprojektide vormis.

 

 

Arengukoostööd puudutav lisainfo:
Anu Sarnet
Eesti Korteriühistute Liidu välissuhete ja projektide juht
627 5740

 

Arengukoostööprojekt “Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas”

 

Projekti rahastab Välisministeerium
arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

2013. aasta veeburarist kuni juulini viis Eesti Korteriühistute Liit ellu projekti “Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas”.

Projekti eesmärk oli toetada demokraatiat ja kodanikuühiskonna arengUkraina kolleegid Tallinnas projekti ettevalmistaval arutelulut Valgevenes ja Ukrainas korteriühistuliikumise tutvustamise ning Eesti ja sihtriikide vastavate kogemuste vahetamise ja analüüsi kaudu. Projekti raames viidi koostöös Ukraina ja Valgevene projektipartneritega läbi kahepäevased töötoad eluasemevaldkonnas
tegutsevate ühenduste juhtidele ja omavalitsuse ametnikele Valgevenes Minskis ja Ukrainas Tšernigovis.

Partneriteks on Rahvusvaheline Kinnisvara Haldamise Assotsiatsioon Minskis ja Keskus „Dobrochyn“ Tšernigovis. Projekti tulemusena nähakse eluasemevaldkonna huvigruppide esindajate teadlikkuse tõusu demokraatlikest otsustusprotsessidest korteriühistutes ning kodanike ja ühistegevuse rollist elukeskkonna kujundajana.

Projekti meediakaja:

Artikkel ajakirjas Elamu 3/2013 (eesti keeles)
Artikkel ajakirjas Elamu 3/2013 (vene keeles)

Kajastus Ukrainas 1
Kajastus Ukrainas 2

Kajastus Valgevenes 1

Pildigalerii Ukraina
Pildigalerii Valgevene

UKRAINA

Elumaja UkrainasKas teadsid, et…
Ukraina elamufondi üldpindala on 1,094 miljardit ruutmeetrit. Seejuures linna osa moodustab 64% ehk 700,7 miljonit ruutmeetrit üldpindalast. Eraomandis on 93,7% elamufondi üldpindalast, kommunaalomandis olev 4,9%, riigiomandis olev 1,4%.
– Enamus hoonetest on ehitatud aastatel 1950-1990, peaaegu iga kolmas elumaja vajab renoveerimist.
– Ukrainas on 19,4 miljonit korterit.
– Ukrainas on 15 731 registreeritud korteriühistut (Ukraina regionaalse arengu, ehituse ja elamu- ja kommunaalmajanduse ministeeriumi andmetel 01.01.13 seisuga).

 

 

Projekti raames toimunud kohtumisedSeminar Ukrainas Tšernigovis

29.-30.04.2013 Töötoad Ukrainas Tšernigovis – töötoad viisid läbi ekspert Marit Otsing ning lektorid Andres Jaadla, Urmas Mardi ja Raimo Jõgeva
30.04.2013 projekti eksperdi ja lektorite kohtumine Chernigovi linnavalitsuse esindajatega
20.06.2013 projekti ekspert Marit Otsing ja lektor Raimo Jõgeva kohtusid Ukraina suursaadiku Viktor Kryzhanivsky’ga. Arutleti eluasemepoliitika ning korteriühistute olukorra üle Eestis ja Ukrainas ning mõeldi ideid uuteks koostööprojektideks.

 

 

VALGEVENE

Kortermajad MinskisKas teadsid, et Valgevenes …

Elamufondi suurus on 237 miljonit ruutmeetrit, millest 86,7 %, on eraomandis ja 13,3 %, riigiomandis. Enamik elamufondist on ehitatud aastatel 1960-1990 ja ei ole võrreldes arenenud Euroopa riikide analoogsetes kliimatingimustes asuva elamufondiga energiasäästlik.
• tegutseb riiklik majavalitsuste süsteem. Linn on jaotatud rajoonideks, rajoonid territooriumiteks, igal territooriumil asub umbes 50 korterelamut, mis on peaaegu kõik ühisomandis. 99% juhtudest on kohalik omavalitsus igal majale määranud majavalitsuse, mille vahetamine teise vastu ei ole võimalik.
• üheks võimalikest ühisomandi haldamise vormidest on Valgevenes omanike ühistud – juriidilised isikud, kes omavad põhikirja, pitsatit, kontot pangas, juhatajat ja raamatupidajat. Kokku on neid Valgevenes umbes 1300, sealhulgas mitte-eluruumide kompleksides tegutsevad ühistud.
• elamuehitus- ja tarbijate kooperatiivid omavad igaüks reeglina ainult ühte korterelamut. Sisuliselt on peaaegu kõik kooperatiivid muutunud ühisomandiks, kuna nende kortereid erastatakse aktiivselt. Kokku on selliseid kooperatiive Valgevenes umbes 8000.
• Elamute haldusettevõtte vorm Valgevenes puudub, kuna riigis ei ole loodud tingimusi eraettevõtluseks selles valdkonnas. Puudub ka vastav mõiste seadusandluses.
• mitte ükski Valgevene kortermaja ei ole kindlustatud tulekahju vastu, sest selline kindlustuse liik puudub, kindlustatud on vaid osa kortereid korteriomanike endi poolt.
• 99%-l Valgevenes ühisomandis olevatest majadest puuduvad säästud kapitaalremondiks.
• korteri maksumus 1970. aastal ehitatud renoveerimata paneelmajas Minskis on 1 500 eurot 1m2.
• riik ei tunnusta elumajade haldamist professionaalse tegevuse liigina.
• korterelamu maa-ala ümbritsevalt munitsipaalterritooriumilt lume ja prügi koristamise, haljastuse hooldamise, trepikodade ja teede remondi eest tasuvad (osaliselt) korteriomanikud ise.
• rahvusvaheline Kinnisvara Haldamise Assotsiatsioon on Minski linna täitevkomitee poolt registreeritud 2010. aasta sügisel, ning käesoleval ajal koosneb 27 liikmest – Valgevene, Saksamaa, Läti, Eesti, Venemaa, Kasahstani, Ukraina, Usbekistani ja Mongoolia juriidilistest isikutest. Assotsiatsiooni liikmeteks on sealhulgas paljude nimetatud riikide rahvuslikud liidud ja assotsiatsioonid.

 

Projekti raames toimunud kohtumisedKohtumine Minski linna Frunze rajooni administratsiooni juhi Boris Vasiljeviga (paremalt neljas)

20.-21.05.2013 Töötoad Valgevenes Minskis – töötoad viisid läbi ekspert Marit Otsing ning lektorid Andres Jaadla, Urmas Mardi ja Raimo Jõgeva
22.05.2013 projekti lektorite kohtumine Minski linna Frunze rajooni administratsiooni juhi Boris Vasiljeviga
17.06.2013 projektijuht Anu Sarnet, ekspert Marit Otsing ja lektorid Raimo Jõgeva ja Andres Jaadla kohtusid Tallinnas Valgevene Vabariigi ajutise asjuri Vadim Lazerkoga. Anti ülevaade arengukoostööprojektist, arutleti eluasemepoliitika ning korteriühistute olukorra üle Eestis ja Valgevenes ning tehti ettepanekuid uuteks koostööprojektideks.