Housing Europe

Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioone esindav katusorganisatsioon.

Housing Europa on asutatud aastal 1988 ning tegevuse eesmärk on kaitsta kodanike õigust kvaliteetsele ja taskukohasele eluasemele.

Housing Europe- il on 45 liikmesorganisatsiooni 24-st erinevast riigist. Liikmeskonda kuuluvad organisatsioonid esindavad enam kui 26 miljonit leibkonda kogu Euroopa Liidus nin 11% Euroopa elamufondist.

Housing Europe-i üheks peamiseks tegevusalaks on oma liikmete huvide kaitsmine Euroopa Liidu institutsioonide juures, Euroopa Investeeringute Pangas ning suhetes teiste partneritega. Viimaste aastate jooksul on Housing Europe seadnud üheks oma töö põhieesmärgiks tagada sisuline toetus ja rahaline abi korterelamutele energiasäästliku renoveerimise edendamiseks läbi EL struktuurfondide.

Housing Europe-i peakontor asub Brüsselis. Organisatsiooni juhivad president, tegevjuht ja 9-liikmeline juhatus, kuhu alates 2014. aastast kuulub ka Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Eesti Korteriühistute Liit on ainus Housing Europe-i liikmestaatuses organisatsioon Balti riikides ning teeb Housing Europe-i koostöövõrgustikus teiste organisatsioonidega tihedat koostööd erinevate koostööprojektide ja teavitusprogrammide raames. Housing Europe president osaleb alati Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldataval Balti Elamumajanduse Konverentsil Eestis.

2018. aasta juunikuus toimub Tallinnas Housing Europe üldkogu, millega organisatsioon tähistab oma 30. tegevusaastat ning osaleb Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.

http://www.housingeurope.eu/