Rahvusvahelised organisatsioonid

Eesti Korteriühistute Liidu koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Eesti Korteriühistute Liit on Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse HOUSING EUROPE ja Balti Korteriühistute Liidu BUCHA liige.

Housing Europe

Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioone esindav katusorganisatsioon.

Housing Europa on asutatud aastal 1988 ning tegevuse eesmärk on kaitsta kodanike õigust kvaliteetsele ja taskukohasele eluasemele.

Housing Europe- il on 43 liikmesorganisatsiooni 23-st erinevast riigist. Liikmeskonda kuuluvad organisatsioonid esindavad enam kui 26 miljonit leibkonda kogu Euroopa Liidus nin 11% Euroopa elamufondist.

Housing Europe-i üheks peamiseks tegevusalaks on oma liikmete huvide kaitsmine Euroopa Liidu institutsioonide juures, Euroopa Investeeringute Pangas ning suhetes teiste partneritega. Viimaste aastate jooksul on Housing Europe seadnud üheks oma töö põhieesmärgiks tagada sisuline toetus ja rahaline abi korterelamutele energiasäästliku renoveerimise edendamiseks läbi EL struktuurfondide.

Housing Europe-i peakontor asub Brüsselis. Organisatsiooni juhivad president, tegevjuht ja 9-liikmeline juhatus, kuhu 2014. aastal valiti ka Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Eesti Korteriühistute Liit on ainus Housing Europe-i liikmestaatuses organisatsioon Balti riikides ning teeb Housing Europe-i koostöövõrgustikus teiste organisatsioonidega tihedat koostööd erinevate koostööprojektide ja teavitusprogrammide raames.

Housing Europe president osaleb alati Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldataval Balti Elamumajanduse Konverentsil Tallinnas. Järgmine Balti Elamumajanduse Konverents on Tallinnas tulekul 2017. aastal.

http://www.housingeurope.eu/

Balti Korteriühistute Liit BUCHA

Balti Korteriühistute Liit on kolme Balti riigi korteriühistuliikumist esindav organisatsioon.

Balti Korteriühistute Liit on asutatud 5. oktoobril 1999. aastal Tallinnas. Liidu asutajateks olid korteriühistute organisatsioonide esindajad Lätist, Leedust ja Eestist. Liidu loomise tingis vajadus esindada ühiselt ning jõuliselt kolme väikese Balti riigi korteriühistuliikumist Euroopa Liidus ning maailmas.

Balti Korteriühistute Liidu eesmärgid:
– Esindada Baltimaade korteriühistuliikumist Euroopas ja maailmas
– Aidata kaasa Balti riikide korteriühistuliikumise omavahelisele võrgustumisele ning infovahetusele
– Edendada ja arendada Baltimaade korteriühistuid läbi erinevate rahvusvaheliste projektide

Balti Korteriühistute Liidu tegevused:
– Korteriühistute alase infovahetuse ja koolituse korraldamine Balti regioonis
– Korteriühistute alase teadus- ning arendustegevuse elluviimine
– Balti riikide korteriühistute võrgustiku koordineerimine ja esindamine
– Ettepanekute tegemine korteriühistutele vajaliku seadusloome täiendamiseks nii Euroopas kui Balti riikides
– Korteriühistute renoveerimistegevuse finantseerimisvõimaluste tõhustamine
– Esindus ning lobby Euroopa Liidus ning rahvusvaheliste organisatsioonide juures
www.bucha.ee