Võlgnikud

Vasta: Re: viiviste ja põhivõla tasumine

Esileht Forums Võlgnikud Re: viiviste ja põhivõla tasumine Vasta: Re: viiviste ja põhivõla tasumine

#3078
imagine
Keymaster

Salve | 31.05.2014

Riigikohtu seisukohad (kohtuasi nr 3-2-1-174-11): ” Kostja väited VÕS § 88 väära kohaldamise kohta ei ole kolleegiumi arvates põhjendatud. VÕS § 88 lg 6 p 1 kohaselt, kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks raha, esemed või teenus arvestatakse, loetakse täidetuks esimeses järjekorras esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus. Kolleegium nõustub maakohtuga, et kostja ei ole praegusel juhul määranud, mis kuude eest ta summasid tasus (makse selgitusse on märgitud vaid “komm.maksed, võlg”Wink. Ka hageja ei ole väitnud, et tema oleks määranud, millise kohustuse katteks on kostja maksed loetud. Maakohus on õigesti lähtunud praegusel juhul VÕS § 88 lg-s 6 sätestatud järjekorrast, lugedes täidetuks esimeses järjekorras esimesena sissenõutavaks muutunud kohustuse. VÕS § 88 lg 8 kohaselt, kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Maakohus on õigesti leidnud, et intress VÕS § 88 lg 8 tähenduses tähendab ka viivist (viivitusintressi).”

kohtulahend kättesaadav
http://www.nc.ee/?id=11