Seadused

Vasta: Tuletõrje ohutuse nõudmised KÜ-s

Esileht Forums Seadused Tuletõrje ohutuse nõudmised KÜ-s Vasta: Tuletõrje ohutuse nõudmised KÜ-s

#3147
imagine
Keymaster

Roland KÜ esimees | 19.11.2012

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded § 2. lg 3 Mootorikütust, lahusteid ja muid tuleohtlikke vedelikke võib ladustada eluhoone keldris ja eluhoonega samas ehitises paiknevas garaažis mõistlikus koguses, mille puhul on tagatud võimaliku tuleohtliku vedeliku tulekahju kustutamine esmaste tulekustutusvahenditega. Mitme korteriga elamu puhul võib eluhoone keldris ja eluhoonega samas ehitises paiknevas garaažis ladustada tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla 55 °C, koguses kuni 5 liitrit korteri kohta.