POWERPOOR koolitus korteriühistute juhtidele

Eesti Korteriühistute Liit koostöös Euroopa POWERPOOR algatusega kutsub
korteriühistute juhte ja juhatuste liikmeid osalema koolitusel

ENERGIAVAESUS JA VÕIMALUSED SELLE LEEVENDAMISEKS

Korteriühistu energianõustaja ja energiamentori õpe
23. – 24. november 2021

Koolituse teemad:

Energiavaesus Eestis ja Euroopas * Energiavaesuse leevendamise võimalused kortermajas * Nõuanded energia kokkuhoiuks ja energiakulude vähendamiseks * Kortermajade renoveerimise rahastamise võimalused * Taastuvenergia ja energiaühistud Eestis

KOOLITUSE TUTVUSTUS

KOOLITUSE KAVA

Koolitus on suunatud korteriühistu juhile/ juhatuse liikmele:

  • kes puutub oma töös igapäevaselt kokku korteriühistu liikmete küsimustega energiasäästu teemadel
  • kel tuleb veenda ühistu liikmeid kortermaja renoveerimise vajalikkuses
  • kes tahab täiendada oma teadmisi energiasäästu võimaluste kohta kortermajas, sh kortermajade renoveerimise ning energiaühistute teemal
  • kes soovib saada ülevaadet tänastest korteriühistutele suunatud rahastusvõimalustest kortermajade energiaõhususe parandamiseks
  • kes on valmis jagama oma ühistu liikmetele ja ka teistele huvilistele nõuandeid, kuidas igapäevaselt energiat kokku hoida, miks on vajalik kortermaja renoveerimine ja kuidas seda alustada

Koolitus toimus veebikoolitusena Zoom keskkonnas:
23. – 24. november 2021, kell 16.00 – 19.15                  

Koolitust toetas Euroopa algatus POWERPOOR ja osalemine on TASUTA.


KES ON ENERGIANÕUSTAJA / ENERGIAMENTOR?

ENERGIANÕUSTAJA on isik,

–           kel on kogemus korteriühistu juhtimisel või ametnikuna korteriühistutega tegelemisel
–           kes omab teadmisi, kuidas kodumajapidamises energiat kokku hoida
–           kes omab teadmisi, kuidas saavutada kortermajas energiasäästu
–           kes oskab põhjendada korterelamu renoveerimise vajalikkust
–           kes suudab selgitada, millest tuleks alustada renoveerimise läbiviimist ja kuidas renoveerimist rahastada
–           kes on valmis oma teadmisi jagama oma ühistu liikmetega ja ka teiste huvilistega

ENERGIAMENTOR on isik,

–           kel on kogemus korteriühistu juhtimisel või ametnikuna korteriühistutega tegelemisel
–           kes omab teadmisi, kuidas kodumajapidamises energiat kokku hoida
–           kes omab teadmisi, kuidas saavutada kortermajas energiasäästu
–           kes oskab põhjendada korterelamu renoveerimise vajalikkust
–           kes suudab selgitada, millest tuleks alustada renoveerimise läbiviimist ja kuidas renoveerimist rahastada
–           kes tunneb korterelamus taastuvenergia kasutamise võimalusi ja kogukonnaenergeetika põhimõtteid
–           kes on valmis oma teadmisi jagama oma ühistu liikmetega ja ka teiste huvilistega


 Koolituse korraldus (üldtingimused):

  • mõlemad koolituspäevad lõpevad testiga (võimalus sooritada nädala jooksul pärast koolituse toimumist) ning testi sooritanutele ja energianõustajana või -mentorina praktiseerinutele väljastatakse koolituse läbimist tõendav tunnistus:

Energianõustaja tunnistus (ainult 1. õppepäeval osalenud ja nõuded täitnud isik)
Energiamentori tunnistus (1. ja 2.  õppepäeval osalenud ja nõuded täitnud isik)

  • Pärast koolituse testide edukat läbimist ja energianõustajana või -mentorina praktiseerimist on soovijatel võimalus liituda POWERPOOR energianõustajate ja energiamentorite võrgustikuga ning olla nimetatud Eestis ja Euroopas energianõustaja või energiamentorina
  • Koolitust viib läbi Eesti Korteriühistute Liit

Lisainfo koolitus@ekyl.ee või telefonil 55 585 711


Projekt POWERPOOR on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437.