POWERPOOR koolitus ametnikele

POWERPOOR Eesti kutsub:

ENERGIAVAESUS JA
VÕIMALUSED SELLE LEEVENDAMISEKS
Korteriühistute energianõustajate ja energiamentorite koolitus ametnikele

Eesti Korteriühistute Liit koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kutsub kõiki energiamajanduse ja korteriühistute nõustamise eest vastutavaid ametnikke osalema koolitusel “Energiavaesus ja võimalused selle leevendamiseks”

Koolitus viidi esmakordselt läbi Zoom keskkonnas 2. ja 3. novembril 2021.

Alates 16. novembrist 2021 on huvilistel võimalus läbida ametnike koolitus õppematerjalide abil iseseisvalt.

Koolituse läbimiseks ja energianõustaja/energiamentori tunnistuse saamiseks
palume huvilistel end registreerida aadressil koolitus@ekyl.ee,

mille järel saadetakse juhend koolituse läbimiseks.

Koolitusel osalemine on tasuta.

Koolituse teemad:

Energiavaesus Eestis ja Euroopas * Võimalused omavalitsustele energiavaesusega tegelemiseks koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga * Energiavaesuse leevendamise võimalused kortermajas * Ehituse pikk vaade ja vahendid elamufondi seisukorra parandamiseks * Kortermajade renoveerimise rahastamise võimalused * Taastuvenergia ja energiaühistud Eestis * Kohalike omavalitsuste toetamine energia- ja kliimakavade koostamisel ja rakendamisel * Euroopa Linnapeade Pakt * Omavalitsuse energia- ja kliimakava näide.

KOOLITUSE KAVA

Koolitus on suunatud spetsialistile:

  • kes tegeleb piirkonna energia- ja kliimakava koostamise või sellega seotud tegevuste elluviimisega
  • kes on huvitatud energiavaesuse temaatikat puudutavatest aruteludest Eestis ja Euroopas
  • kes puutub oma töös kokku korteriühistutega ja jagab neile esmaseid renoveerimise alaseid nõuandeid
  • kes soovib saada ülevaadet tänastest omavalitsustele ja korteriühistutele suunatud rahastusvõimalustest eluhoonete energiaõhususe parandamiseks
  • kes tahab täiendada enda teadmisi kortermajade renoveerimise ning energiaühistute teemal

Koolituse korraldus:

  • koolitus viiakse läbi üle-Euroopalise algatuse POWERPOOR raames (www.powerpoor.eu)
  • mõlemad koolituspäevad lõpevad testiga (võimalus sooritada nädala jooksul pärast koolituse toimumist) ning testi sooritanutele väljastatakse koolituse läbimist tõendav tunnistus.

 

Eesti Korteriühistute Liit
POWERPOOR
powerpoor@ekyl.ee