PREFIGURE

 

Projekt: PREFIGURE – Eluaset ja energiavaldkonda ühendavad prototüübid
Projekti nimetus inglise keeles: PREFIGURE – Prototypes for addressing the living-energy-nexus
Aeg: 01.04.2024 – 31.03.2027 (36 kuud)
Projekti kood: 101132777 — HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01

Veebileht: https://prefigure.eu/

Projekti partnerid:

Karlsruhe Tehnoloogiainstituut
Amsterdami Ülikool
Malmö Ülikool
Southamptoni Ülikool
Eesti Korteriühistute Liit
Demokraatiauuringute Keskus Bulgaarias
IDRA Barcelona Instituut
Fondazione ICONS Itaalias
Hoonete ja piirkonnaplaneerimise riiklik amet Saksamaal

Mis on PREFIGURE?

Euroopa ühiskond seisab silmitsi omavahel seotud eluaseme- ja energiakriisiga, mis seab väljakutse sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Rohelisele üleminekule õiglasemate võimaluste pakkumiseks seab teadusprojekt PREFIGURE tähelepanu keskpunkti olemasolevad ja tekkivad individuaalsed ja kollektiivsed lahendused poliitika, eluasemeturu ja sotsiaalse innovatsiooni vallas.

Projekti eesmärk on tuvastada, jälgida, analüüsida ja omavahel siduda esilekerkivaid ja aktiivseid muutuste prototüüpe seoses eluaseme, energiatõhususe ja energiavaesusega.

PREFIGURE teadusuuringute eesmärgid on:

(1) pakkuda taipamisi sellest, kuidas innovatsiooni tavad erinevates riikides aitavad kaasa elamute renoveerimise kavadele, vähendades eluasemega seotud ebavõrdsust ja energiavaesust;
(2) selgitada seoseid, kuidas eluasemepoliitika käivitab ülemineku kestlikule eluasemele ja kestlikule energiale, kuidas toetavad rahalised stiimulid hoonete energiatõhususe parandamist;
(3) mobiliseerida teadmisi uuenduslike tavade kohta säästva eluaseme ja energia üleminekuks ning pakkuda koosloomes välja teaduspõhiseid poliitilisi lahendusi.

PREFIGURE meetodiuuendus põhineb kvalitatiivse ja kvantitatiivse ühendamisel tehnoloogiliste ja tegelike laboriuuringutega, et luua ja täiustada teadmisi ja tavasid, mis toetavad Euroopa rohelist üleminekut.

 

Projekti koordinaator Eesti Korteriühistute Liidus:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee