Eesti Korteriühistute Liit asub europrojektis tutvustama hoonete energiatõhusust

29.04.2012

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
29.aprill 2012

Eesti Korteriühistute Liit alustab uue rahvusvahelise projekti raames liginullenergiahoonete temaatika tutvustamist Eestis.
Liit viib järgneva kolme aasta jooksul Eestis läbi teavitusprogrammi liginullenergiahoonete teema tutvustamiseks ja hoonete energiatõhususe suurendamise julgustamiseks. “Meie projekt oli üks seitsmest projektist, mis valiti osalema üleeuroopalises projektis „POWER HOUSE Nearly Zero Challenge“. Kokku on projektil 15 partnerit, Eestist on ainsaks partneriks Eesti Korteriühistute Liit. Kokku esitati eluasemevaldkonnas projekte kolme ja poole saja ringis, oleme väga rõõmsad, et Eesti Korteriühistute Liitu saatis sel konkursil edu,” nentis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

“Liginullenergiahoone all mõistetakse silmas hoonet, mis suudab suurema osa enda tarbitavast energiast (nii elekter kui soojus, vee soojendamine jms) ise toota,” selgitas ta. Jaadla sõnul tuleb Eestis temaatikaga väga tõsiselt tegelema hakata, sest kaks aastat tagasi jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud direktiiv hoonete energiatõhususe kohta, millega edendatakse EL piires hoonete energiatõhusust, võttes arvesse väliskliimat ja kohalikke tingimusi ning ruumide sisekliima nõudeid ja kulutasuvust. “Direktiiviga nähakse ette hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika üldraamistik, samuti miinimumnõuete rakendamine nii uute kui ka rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususe suhtes ning hoone tehnosüsteemide energiatõhususe suhtes uute tehnosüsteemide rajamisel,” vahendas Jaadla, kelle sõnul seab direktiiv nõuded riiklikele kavadele liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks.“Alates 31. detsembrist 2018.a. peavad uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, olema liginullenergiahooned; 31. detsembriks 2020.a. laieneb see nõue kõigile uutele hoonetele, seisab direktiivis. See aeg pole kaugel, niisiis tuleb liginullenergiahoonete kavandamisele hakata mõtlema juba täna,” rääkis Jaadla.Rahvusvahelise projekti viivad üle Euroopa ellu eluasemevaldkonna organisatsioonid kümnest Euroopa Liidu riigist: Belgiast, Itaaliast, Hispaaniast, Bulgaariast, Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Suurbritanniast ja Eestist. Projekti juhib Euroopa elamumajandusvaldkonna koostööorganisatsioon CECODHAS Housing Europe.Projekti läbiviijate tuumikuks on POWER HOUSE konsortsium, mille üks asutajatest 2008.aastal oli ka Eesti Korteriühistute Liit. Võrgustik alustas tööd projekti POWER HOUSE Europe raames. Eestis on projektile toetust avaldanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja SA KredEx.Nagu ütleb ka projekti nimi, on POWER HOUSE võrgustiku liikmed asunud tegelema väljakutsega tutvustada liginullenergiahoonete temaatikat võimalikult laiale sihtgrupile ELi liikmesriikides.Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.Lisainformatsioon:
Andres Jaadla
, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel +372 520 3987Eesti Korteriühistute Liit
Tel: 627 5740
E-mail: ekyl@ekyl.ee