Juriidiline õigusabi korteriühistutele

06.01.2015

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna peamiseks tegevusvaldkonnaks on õigusabi osutamine korteriühistutele.
Õigusosakonna juristid osutavad korteriühistutele soodsat professionaalset õigusabi, mis aitab ennetada või vajadusel lahendada erinevaid õiguslikke probleeme. Osakond on keskendunud asjatundliku teenuse osutamisele
korteriühistutele vajalikes õigusvaldkondades (näit. võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus ja tööõigus) nii eesti kui ka vene keeles.

Meie teenuste hulka kuuluvad muuhulgas:
§ Korteriühistute asutamine ja jagunemine
§ Abi konfliktidele lahenduse leidmisel kohtuvälises menetluses
§ Erinevate korteriühistutele vajalike juriidiliste dokumentide koostamine
§ Esindamine asjaajamisel, läbirääkimistel ja kohtus
§ Majandamis- ja juhtimiskonsultatsioonid,
§ Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimisega seotud nõustamine, vajadusel
koosolekul osalemine
§ Juriidiline abi võlgnikega tegelemisel
§ Juriidiline abi maksekäsu kiirmenetluse asjades.
§ Õigusalased koolitused koostöös Eesti Korteriühistute Koolituskeskusega

Meie juristid omavad pikaajast juriidilise nõustamise kogemust ning on väljapaistvalt esindanud korteriühistuid Eesti Vabariigi erinevates kohtuinstantsides, kohtuvälistes vaidlusorganites, inspektsioonides, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, läbirääkimistel ning muude õigustoimingute tegemisel.

EKÜL õigusosakonna eesmärk on olla korteriühistutele kompetentne ja usaldusvääne partner leidmaks probleemidele kõige sobivaimaid lahendusi. Teenuse osutamisel, mida iseloomustab paindlik ja kliendikeskne teenindus, tagame korteriühistute ja nende liikmete huvide efektiivse kaitse ning probleemide õigeaegse lahendamise.

Teenuste hinnakiri ja lisainfo liikmete soodustuste kohta ekyl.ee
Eesti Korteriühistute Liit
Tel. 6275740