Läheneb dokumentide esitamise tähtaeg korteriühistujuhi kutse taotlemiseks

18.02.2015

Eesti Korteriühistute Liit kutsub korteriühistute juhte taotlema kutset Korteriühistujuht, tase 4.

Miks kaaluda korteriühistu juhi kutsetunnistuse omandamist?
– See aitab tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised. Kutsestandardiga saad tutvuda siin
– Võimaldab suurendada läbilöögivõimet tööturul.
– Aitab saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel.
– Selle abil saad planeerida oma karjääri ja arengut.
– Aitab hinnata ja valida sobivaid koolitusi

Kutset antakse välja kaks korda aastas ning järgmine kutse taotlemise tähtaeg on 2.märtsil 2015. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKHHL-le (postiaadress: MTÜ EKHHL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega. Kuni 02.03.2015 laekuvad kutsetunnistuse taotluse avaldused võetakse menetlusse vahetult eelpool nimetatud tähtaja järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli.

Kutsetunnistuse taotluse avalduse vormi ja nõutavate dokumentide nimekirja leiate http://www.ekhhl.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/
Täpsustav jooksev info: EKHHL tel. 6 617 998.

Kutse taotlemiseks ettevalmistavate koolituste kohta küsi Eesti Korteriühistute Koolituskeskuselt koolitus@ekyl.ee