Elu kortermajas: võigas lehk viis kohtuvaidluseni

11.05.2016

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
11. mai 2016

Eesti Korteriühistute Liit korraldab 18. ja 19. mail Saaremaa korteriühistutele mitu õigusteemalist üritust, kuna juriidilisi küsimusi kerkib korteriühistutes üles aina rohkem.

Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga peetakse kolmapäeval, 18. mail kell 16 – 20 Kuressaare politseijaoskonnas (Transvaali 58) tasuta infopäeva “Turvalisus kortermajas.” Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi keskendub oma ettekandes kohalikele probleemidele ja räägib piirkonnapolitseiniku tööst, Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi annab nõu, milliseid õiguslikke samme ette võtta, kui majas tegutseb rahurikkuja.

Urmas Mardi kutsub ühistuid ka 19. mail Kuressaare linnavalitsuse saalis toimuvale koolitusele, kus on kõne all korteriühistuid puudutavad Riigikohtu lahendid. “Korteriühistutes kerkib esile järjest enam juriidilisi probleeme. Nagu tabavalt märkis EKÜL õigusteabepäeval esinenud Riigikohtu kohtunik Villu Kõve ühes intervjuus: kui inimesed ei saa üksteisega läbi, ei aita ükski seadus,” nentis Mardi. Koolitusel toob ta kuulajate ette mõned eriti markantsed juhtumid. “Näiteks tegi ühe korteriühistu juht väljakutse politseile, sest majanaaber kahtlustas, et ebameeldivat lehka levitanud korteris võib olla inimese surnukeha. Hiljem sündmuskohale saabunud korteriomanik kaebas politsei ukse lahtimurdmise pärast kohtusse,” toob Mardi näite. “Levinumad vaidlusküsimused on seotud aga renoveerimiseks laenu võtmise ja maja juures olevate parkimiskohtadega.”

Mardi kutsub ühistuid üles aga liikmete muresid tähelepanelikult kuulama. “Väga oluline on omada igakülgset ülevaadet korteriomanike eluaseme heaoluga seotud muredest ja selleks vajalikest töödest ning kulutustest,” rõhutas ta. “Kui korteriomanikul on mure, näiteks sein hallitab, tuleb ühistul sellega viivitamatult tegelda. Kohtupraktikast tuleneb vajalike kulutuste mõiste, mis tähendab, et ühistul on kohustus hakata sellega tegelema. Kui seda ei tehta, on tänases kohtupraktikas korteriomanikul õigus see ise ära teha ja teistel korteriomanikelt sisse nõuda. Et seda ei juhtuks ja igaüks iseoma tarkusest midagi parandama ei hakkas, peabki ühistul toimuvast hea ülevaade olema,» rõhutas Mardi.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

 

Lisainformatsioon:

Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Tel +372 50 15077

Eesti Korteriühistute Liit
Tel +372 627 5740
E-post: ekyl@ekyl.ee