Kas korteris tohib radiaatoreid vahetada ilma ühistu nõusolekuta?

16.08.2016

Allikas: tarbija24.postimees.ee, Eleen Laasner

Kas korteri renoveerimisel tohib kütteradiaatoreid vahetada ilma ühistu nõusolekuta? Kas kütteradiaatorid kuuluvad ühistuga kaasomandisse? Mis võib juhtuda küttesüsteemiga, kui vahetada ainult ühes korteris vanad malmradiaatorid kaasaegsemate vastu?

Vastab Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi:

Korteriühistuga valitsetava kortermaja puhul tuleb esmalt hinnata, kas korteriomanike lahendatava küsimuse saab üldse otsustada korteriühistu liikmete üldkoosolek, ning kas otsuse saab teha põhikirjajärgse häälteenamusega või on tegemist kaasomandi kasutamise keskse küsimusega, milleks on vajalik kaasomanike kokkulepe asjaõigusseaduse järgi.

Korteriühistu eesmärgiks on KÜS § 2 lg 1 kohaselt korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu liikmete üldkoosolek ei saa otsustada häälteenamusega küsimusi, milleks on vajalik korteriomanike kui kaasomanike kokkulepe.

Tuginedes korteriomandiseaduse § 1 lg-st 2 ja §-st 2, kuuluvad elamu ühiseks kasutamiseks vajalikud ühiskommunikatsioonid, nagu ühiskasutuses olevad torustikud (sh keskküttetorustikud) korteriomanike kaasomandisse vaatamata sellele, et need läbivad korteriomandi reaalosa. Seega kuulub elamu keskküttetorustik koos radiaatoritega elamu kaasomanike kaasomandisse.

Korteriomanikud valdavad ja kasutavad kaasomanikena asjaõigusseaduse § 72 lg 1 järgi keskküttesüsteemi ühiselt ning vastutavad ühiselt ka nende korrashoiu eest. Vastavalt asjaõigusseaduse § 74 järgi võib kaasomandis olevat asja oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Igasugused omavolilised küttesüsteemide muudatused võivad viia süsteemi tasakaalust välja, mille tulemusel võib tekkida üle- või alakütmine majas tervikuna.