Projekt “Turvalisus kortermajas” tutvustas koostöövõimalusi korteriühistute ja politsei vahel

12.09.2016

2016. aasta jaanuarist kuni augustini viis Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga läbi projekti „Turvalisus kortermajas – teavitusprogramm korteriühistute juhtidele 2016“, mille eesmärgiks onlisuurendada üleriigilise teavitusprogrammi abil korteriühistute juhtide ja nende vahendusel ka kortermajade elanike teadlikkust turvalisuse küsimustes ning muuta sellega seotud arvamusi ja hoiakuid. Projekt panustas Siseturvalisuse arengukava alaeesmärki nr. 1 “Turvalisemad kogukonnad”, aidates luua eeldusi turvaliste kogukondade arenguks ning ennetades ohte, süütegusid ja õnnetusi.

Turvalisuse alase teadlikkuse tõstmiseks korteriühistute juhtide ja liikmete seas korraldati projekti raames üle Eesti 11 infopäeva, anti välja turvalisust käsitlevad artiklid ajakirjas „Elamu“ ning viidi läbi küsitlus korteriühistute esindajate seas. Projekti rahastas Siseministeerium Loe projekti kohta siit.

Korteriühistute juhtidelt projekti raames kogutud arvamused andsid kinnitust, et ühistujuhid on väga huvitatud tihedast koostööst politseiga ja valmis aitama kaasa turvalise kogukonna kujunemisele. Tegevus jätkub korteriühistute ja politsei vahelise koostöö hea tava koostamisega, kuhu on oodatud kaasa rääkima kõik valdkonnast huvitatud.