Uus seadus: korteriühistu võlgnike viivis väheneb

19.02.2017

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
18. veebruar 2017

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) alustas justiitsministeeriumi toel infopäevade sarja, tutvustamaks 2018. aastal jõustuvat korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Esimene infopäev toimus 16. veebruaril Tartus ja tulekul on infopäevad Rakveres, Pärnus, Paides, Võrus ja Tallinnas. Lisainfot sarja kohta saab EKÜL kodulehelt: https://ekyl.ee/avaleht/uusseadus/

“Infopäevadel keskendume enimküsitud küsimustele. Üheks selliseks on võlgnike teema, kuna uus seadus alandab võlgnike viivisemäära,” rääkis EKÜL õigusosakonna juht Urmas Mardi. “Kehtiva õiguse kohaselt (KÜS § 7 lg 4) saab korteriühistu korteriomanikult nõuda viivist 0,07% päevas majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates. Aastases arvestuses on selle viivise suurus 25,55%,” selgitas Mardi. “Uue seaduse kohaselt saab viivise määraks võlaõiggusseaduses sätestatud üldine viivise määr, mis on 0,022%. Võrreldes kehtiva õigusega väheneb viivise suurus, mida korteriühistu saab korteriomanikult nõuda, kuid samas kaob ära ka tingimus, et seda saab arvestada alles alates järgmise kuu algusest. Seega, kui korteriühistu põhikirjas on ette nähtud majandamiskulude tasumiseks konkreetne kuupäev, siis saab viivist nõuda alates järgmisest päevast,” selgitas Urmas Mardi.

Korteriühistule üldise seadusjärgse viivise kehtestamine lähtub tema sõnul arusaamast, et seadusjärgne viivise määr peaks olema sama suur kõikidel juhtudel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. “Seadusjärgsest kõrgema viivise nõudmiseks peab olema asjassepuutuva korteriomaniku nõusolek, st. seda saab kehtestada korteriomanike kokkuleppega, kuid mitte korteriühistu põhikirjaga,” selgitas Mardi.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel 372-50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit, Tel 627 5740, e-mail: ekyl@ekyl.ee