Saaremaa ühistujuhid said kätte tunnistused

20.03.2017

2016.a. septembris alustas Saaremaal korteriühistu juhi baas- ja põhikursusel õpinguid üheksa ühistujuhti. Õppetöö toimus e-õppe vormis ja mahus kokku 120 akadeemilist tundi.

Õpingute tulemusena omandati teadmisi korteriühistu juhtimise üldpõhimõtete, majandamise aluste, dokumendihalduse, ühistujuhi töö juriidiliste aspektide, korterelamu renoveerimise ja ehitustehniliste probleemide, ehitustegevuse korraldamise, tehnosüsteemide haldamise, korrashoiu, kinnisvara korrashoiu, suhtlemise, lepingu- ja võlaõiguse, töö- ja asjaõiguse ning raamatupidamise aluste valdkonnas.

Kursus lõpetati lõputööde kaitsmisega käesoleva aasta veebruaris. Siinkohal tegid saarlased ajalugu, sest esmakordselt EKÜL-i koolitustegevuse ajaloos kaitsti töid skype´i vahendusel.

Komisjon hindas saarlaste lõputöid kõrgelt, pidades mõnda neist lausa magistritöö vääriliseks.

Tagasiside ühistujuhtidelt endilt oli igati positiivne. Kõrgelt hinnati teadmisi, mida õpingute käigus saadi, võimalust läbida kogu õpe kohapeal, eriti aga ühtekuuluvus- ja meeskonnatunnet, mis pika õppeprotsessi vältel kujunes ja mis liidab õppureid veel ka peale koolituse lõppemist.

Samuti on koolituse läbinud ühistujuhid tänulikud Kuressaare linnavalitsusele, kes toetas õpinguid rahaliselt ning linnavalitsuse infotehnoloogia spetsialistile, kelle abiga sai võimalikuks lõputööde kaitsmine skype´vahendusel.

24.märtsil 2017.a. käivitub järjekordne ühistujuhi baaskoolituse e-õpe, kuhu on veel võimalik registreeruda aadressil koolitus@ekyl.ee. Täpsema koolituskava leiab EKÜL-i kodulehelt ekyl@ekyl.ee .

Loodan, et ka sel korral on ühistujuhtide huvi õppima asumise vastu suur, sest ühistujuhi töö on muutunud aasta aastalt üha keerukamaks ning sellekohased teadmised on hädavajalikud, eriti nüüd, kus 2018.a. jaanuarist hakkab kehtima uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Evi Ustel-Hallimäe
EKÜL Saaremaa esindaja