Infopäev Rakveres 21.12.17: Tark tarbimine ja tarbijakaitse

18.12.2017

Infopäev “Tark tarbimine ja tarbijakaitse”
21.12.2017 kell 17.00
Rakveres, ART hotelli konverentsisaalis

Infopäeva peateemaks on energia lõpptarbija õigused ja kohustused. Juttu tuleb ka energiamajanduse korralduse seaduse nõuetest, mis sätestab mitmed olulised õiguslikud alused ja tegevussuunad energia lõpptarbijate jaoks.

Info ja registreerimine tel. 6275740 või ekyl@ekyl.ee

Infopäeval osalemine on tasuta.

Energiamajanduse korralduse seaduse § 2 lõige 7 määratleb ära, mis on energia lõpptarbimine. Energia lõpptarbimine on kogu energia, mis tarnitakse tööstus-, transpordi-, teenindus- ja põllumajandussektorile ning kodumajapidamistele, välja arvatud tarned energia muundamise sektorile ja energiatööstusele. Sama paragrahvi lõige 21 sätestab ära lõpptarbija mõiste. Seaduse kohaselt on lõpptarbijaks füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab energiat oma vajadusteks. Kütte, jahutuse ja sooja tarbevee lõpptarbijaks kortermajades on ühistud või ühisused, kui energia müüki ei ole korraldatud teisiti.

Üheks sihtrühmaks, mida euroliidus järjest enam käsitletakse ongi energia lõpptarbijad. Seda nii energiatarbimise mõistes korteriühistu kui ka korteriühistu liikme tasandil. Eesmärgiks on võetud kompleksne süsteem, mis põhineb energia tõhusal kasutamisel, tarbimise vähendamisel ning selliste tehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisel ja kasutuselevõtul, mis võimaldavad paremat energiajuhtimist muu hulgas tänu vabatahtlikkusel põhinevale ja dünaamilisele ELi raamistikule kohalikul ja lõpptarbijate tasandil. Energiaüleminekust peavad täielikult kasu saama just lõpptarbijad, kõlab euroliidu kindel seisukoht. Märksõnadeks on tarbijate kontroll energiaarvete üle, tarbijate parem ligipääs teabele ja lõpptarbijate pääs energiaturule.

Eesti Korteriühistute Liit on Tarbijakaitseameti toel läbi viimas lõpptarbijatele ja sealhulgas energia lõpptarbijatele suunatud infopäevi. Infopäevade teemad valitakse haakuvalt Eesti eesistumise prioriteetidega.