Korteriühistud on oodatud osalema keskkonnaprogrammi 2018-I taotlusvoorus tähtajaga 05.03.2018

21.02.2018

Ootame korteriühistuid osalema keskkonnaprogrammi 2018-I taotlusvoorus tähtajaga 05.03.2018, kus taotleda saab ka korteriühistu kütteseadme uuendamiseks.

Info saamiseks palun tutvuda KIK kodulehega https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0

ning vajadusel pöörduda KIK maakondlike esindajate poole https://www.kik.ee/et/kontaktid.

Atmosfääriõhu kaitse programm

Vooru eelarve on 1 miljon eurot.

Toetust saab taotleda määruse paragrahv 61 lõike 2 punktis 4, lõike 4 punktides 3 ja 4 ning lõike 6 punktides 3 ja 5 loetletud tegevuste tarbeks. Toetatavad tegevused on:

  • välisõhu kvaliteedi tagamiseks vajalike seire ja järelevalvesüsteemide arendamine;
  • radioaktiivse saaste avastamise ja kiirgusohu korral elanike kiire informeerimise süsteemi arendamine;
  • kiirgusmõõtmise meetodite ühtlustamine ja akrediteerimine;
  • kaugküttevõrgus mitteasuva katlamaja rekonstrueerimine või rajamine soojusenergia tootmiseks puitkütustest;
  • korteriühistute kütteõlil töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamine taastuvat kütust kasutava kütteseadmega või maja ühendamine kaugküttesüsteemiga, kui maja on terviklikult rekonstrueeritud või ehitatud pärast 1993. aasta 1. jaanuari.

Teistele atmosfääriõhu kaitse programmi tegevustele 2018. a esimeses taotlusvoorus toetust taotleda ei saa.

NB! Korteriühistu puhul ei pea hoone olema taotlemise hetkeks 100% renoveeritud. Piisab ka sellest, kui ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud majakarbi renoveerimise/soojustamise kava, mille lõpule viimine toimub lähitulevikus (lähiaastatel). Nt on avatäited vahetatud, seinad ja vundament soojustatud, kuid katusevahetus alles ees (või muus järjekorras). Sellisel juhul peab küttelahenduse eelprojektis olema selgesõnaliselt lähtutud renoveerimise lõpptulemusest, st hoone küttevajadusest pärast renoveerimist.

Korteriühistu taotluse lisade hulgas peab leiduma ka korteriühistu otsus projekti elluviimise kohta ja projekti omafinantseerimise kohta.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus