Korteriühistute õigusteabepäeval räägitakse uue seaduse rakendamisest praktikas

15.05.2018

Eesti Korteriühistute Liidu teade
15. mai 2018

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) korraldab neljapäeval, 17. mail õigusteabepäeva, kus võetakse vaatluse alla uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisega seotud küsimused, aga ka aktuaalsed korteriühistu majandamisega seotud probleemid. “Õigusteabepäev on läbi aastate olnud väga populaarne, sest käsitleme seal iga korteriühistu igapäevatöös ette tulevaid küsimusi,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Õigusteabepäev toimub 17. mail 2018 kl 12-17 hotellis Euroopa.
Ürituse täpsem kava siin: https://ekyl.ee/koolitused/17-05-2018-korteriuhistute-viii-oigusteabepaev/

Urmas Mardi tutvustab üritusel oma uudisteost “Nõuanded korteriühistutele: kuidas rakendada uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust?” ning toob välja olulisemad küsimused, mis on tõusetunud uues seaduse praktiseerimisel. “Kuna praegu on just korteriühistute üldkoosolekute pidamise aeg, siis tuleb uue seaduse rakendamisest üldkoosoleku korraldamisel kindlasti juttu. Üldkoosolekul on KÜ töös ülioluline roll, sest kõik seaduse või korteriomanike kokkuleppe kohaselt häälteenamusega tehtavad otsused võetakse vastu korteriomanike üldkoosolekul. Teadmatusest kiputakse aga üldkoosoleku kokkukutsumise korras vigu tegema, mõistmata, et sel ühistu liikmel, kes pole mõne üldkoosoleku otsusega nõus, on sellisel juhul võimalus 60 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist protseduuririkkumistele viidates otsused vaidlustada,” rääkis EKÜL õigusosakonna juhataja.

Veel võetakse õiguteabepäeval vaatluse alla vastloodud korteriühistute register, mida tutvustavad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe talituse juhataja Kersti Rätsep, äriregistri talituse juhataja Tambet Artma ja kinnistusraamatu talituse juhataja Piret Saartee. Korteriühistu majandamisest ja maksudest kõneleb Eesti Maksumaksjate Liidu tegevjuht ja juhatuse esimees, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent Lasse Lehis.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainfo: Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Tel: 372 50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit