EKÜL juhatuse esimees valiti ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhususe ekspertgrupi hoonete energiatõhususe standardite töörühma kaasjuhiks

12.02.2019

Eelmise aasta 13.-15. novembril toimus Ukrainas Kiievis ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhususe ekspertgrupi viies istung. Kohtumisel osales 104 eksperti ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kuuluvatest riikidest, sealhulgas Eestist. Seekordse istungi päevakorras oli ka ekspertgrupi ja selle juurde kuuluvate töörühmade juhtide valimine. EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla valiti ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhususe ekspertgrupi hoonete energiatõhususe standardite töörühma kaasjuhiks ning sellest ametist tulenevalt on tema ülesandeks ka järgmise kahe aasta jooksul energiatõhususe ekspertgrupi büroo töös osalemine ja selle tegevuste toetamine.

Hoonete energiatõhususe standardid oldki seekordse energiatõhususe ekspertgrupi istungi üheks keskseks teemaks. ÜRO Euroopa Majanduskomisjon on läbi viimas uuringut hoonete energiatõhususe tehnoloogiate ja piirkonna parimate praktikate kaardistamiseks. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhusate hoonete algatuse raames plaanitakse rajada rahvusvahelised kompetentsikeskused ja luua haridus- ja teadusasutuste koostöövõrgustik hoonete energiatõhususe temaatikaga tegelemiseks. Järgmise sammuna oodatakse liikmesriikidelt ettepanekuid uute kompetentsikeskuste asukoha ja võrgustikus osalevate ülikoolide kohta.

 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhususe ekspertgrupp on ellu kutsutud selleks, et viia läbi tegevusi, mis aitaks oluliselt parandada piirkonna energiatõhusust, panustades kliimamuutuste leevendamisse ja tugevdadest regionaalset koostööd. Ekspertgrupp keskendub regulatsioonidele ja poliitilisele dialoogile, vahendab parimaid praktikaid ja tugevdab institutsionaalset võimekust energiatõhususe valdkonnas.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni hoonete energiatõhususe standardite töörühm loodi mõned aastad tagasi eesmärgiga ühtlustada energiatõhususe saavutamiseks vajalike toodete ja tehnoloogiate turge, toetada kogemuste vahetamist ning uute energiatõhususe meetmete kasutuselevõttu. Töörühma tegevus toetab erinevate rahvusvaheliste algatuste, nagu näiteks kestliku arengu eesmärgi nr 7 „Jätkusuutlik Energia“ ja ÜRO Genfi elamumajanduse harta, rakendamist.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub EKÜLi rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO Genfi elamumajanduse harta kompetentsikeskus, mille põhitegevusteks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.