Päästeameti teade korteriühistutele!

24.04.2019

Hea kortermaja elanik!

19. aprillil toimus tulekahju Kunda linnas neljakorruselises kortermajas, kus keldrist alguse saanud põleng levis kiiresti kortermaja trepikotta ning korteritesse. Lausa kaheksa inimese jaoks sai nende kodust ohtlik koht. Päästetööde käigus leiti naise surnukeha, järgmisel päeval suri haiglas veel üks inimene. Möödunud aasta 16. oktoobril toimus tulekahju Tartus Annelinnas viiekorruselise kortermaja keldris, lahti jäetud keldri ukse tõttu levis suits trepikotta ja sealt edasi kõigi viie korruse korteritesse. Inimesi evakueeriti korteritest nii redelite, korvtõstuki kui trepikoja kaudu ning keegi õnneks vigastada ei saanud.

Mõlema sündmuste puhul mängis olulist rolli trepikoja ja keldri vahel olev tuletõkkeuks. Esimesel juhul see puudus ning Annelinna majal oli uks küll olemas, kuid jäetud avatud asendisse. Mõlemas hoones sattusid majaelanikud ohtu seetõttu, et täitmata oli üks kortermaja olulisem tuleohutusnõue – kelder ja trepikoda peavad olema eraldatud tuletõkkeuksega, et keldri tulekahju korral ei pääseks suits ja tuli trepikotta ning oleks kindlustatud elanike ohutu väljapääs majast.

Kortermajades, kus keldriuks avaneb trepikotta, on väga oluline, et see uks oleks tuletõkkeuks. Keldris paikneb tänapäeval palju põlevmaterjali nagu autorehvid ja hooajariided ning seal ei hoita üksnes moosipurke. See tähendab, et keldritulekahju puhul annab meile üliolulist aega juurde just seesama tuletõkkeuks. Paneme teile südamele, et kui sinu kortermajas avaneb keldriuks trepikotta (mitte otse välja), siis palun kontrolli üle, kas see on sulguriga varustatud tuletõkkeuks.

Tuletõkkeukse tunneb ära ukse servale paigaldatud infoplaadi või kleebise järgi. Ukse tulepüsivus tähendab, et uks takistab tule, suitsu ja kuumuse levikut. Tähisel toodud number (15, 30, 45, 60, 90 või 120) näitab mitu minutit uks oma eesmärki täidab. Reeglina sobib kortermajja 60 minutilise tulepüsivusega uks. Kui tuvastad, et trepikoja keldri vaheline uks ei ole tuletõkkeuks, siis tuleb see uks välja vahetada. Üks kortermajja sobilik tuletõkkeuks maksab orienteeruvalt 500 eurot.

Keldri tuletõkkeuksele peab olema paigaldatud ka sulgemisseade, mis kindlustab selle, et uks sulguks iga kasutaja järel automaatselt. Sulgur tagab, et tulekahju olukorras saaks uks täita oma eesmärki – takistada tule ja suitsu levikut trepikotta. Lahtisest tuletõkkeuksest tulekahju ja suitsu peatamiseks mingit kasu ei ole ja selle paigaldamiseks kulutatud raha on asjata raisatud. Tuletõkkeuksed peavad olema alati suletud.

Möödunud aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus üks inimene suvilas ja üks ridaelamus. Need olid kellegi lähedased – vanemad, vanavanemad, õed-vennad, sõbrad. Päästeamet tahab vähendada tulesurmasid igaühe kaasabil – see tähendab, et me kõik peame ära tegema midagi oma kodu ja lähedaste ohutuse suurendamiseks. Ärme oota traagiliste tagajärgedega tulekahju, vaid teeme oma majas asjad korda juba täna.

Hoidkem iseenda ja oma ligimeste elu!

Küsimuste korral võta julgesti ühendust oma piirkonna päästekeskusega. Kontaktid leiate aadressilt – https://www.rescue.ee/et/inspektorite-kontaktid.
Siit leiad lihtsa infolehe kortermajas kehtivate tuleohutusnõuete kohta: Korterelamu tuleohutus