Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kohta

28.05.2019

Hea korteriühistu esindaja!

Kortermajade rekonstrueerimistoetusteks tänavu ette nähtud 17,5 miljonit eurot täitus taotlustega paari minuti jooksul. Taotluste vastuvõtmise peatamise tõttu jäid paljud korteriühistud, kes olid juba alustanud ettevalmistusi rekonstrueerimiseks ja teinud kulutusi rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks, ilma toetuse taotlemise võimalusest.

Eesti Korteriühistute Liit on korduvalt avalikult rõhutanud vajadust korterelamute rekonstrueerimistoetuste suurendamiseks, kuna korteriühistute renoveerimisvajadus ja -valmidus on kordades suurem, kui praegu eraldatavad rekonstrueerimistoetused.

Eesti Korteriühistute Liit soovib jätkuvalt pöörata Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanu korterelamute rekonstrueerimise toetuse olulisusele. Teie ees on küsitlus, millega soovime välja selgitada, kui palju korteriühistuid jäi sel korral toetusest ilma, milline oli toetuse taotlemiseks ettevalmistusi teinud korteriühistute planeeritud renoveerimismaht ja kui palju kulutusi tegid korteriühistud heauskselt renoveerimise ettevalmistuseks, lootes võimalusele rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks.

Käesolev küsitlus on suunatud korteriühistutele, kes ei ole veel läbi viinud korterelamu tervikrenoveerimist.  Vastama ootame korteriühistute esindajaid ja tehnilisi konsultante, et selgitada välja, milline on hetkel ootel olev aktuaalne korterelamute rekonstrueerimise vajadus ja kui palju on korteriühistud juba teinud kulutusi korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise ootuses.

Palume Teil küsitlusele vastata hiljemalt 9. juuniks. Laekunud andmete põhjal koostame riigile täiendava põhjendatud taotluse korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkamise ja toetuse mahu suuruse osas.

Täname Teid abi ja  koostöö eest!

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

Info küsitluse kohta: ekyl@ekyl.ee

ALUSTAN KÜSITLUSELE VASTAMIST