Juhend videokaamerate kasutamiseks korteriühistus

20.05.2020

Andmekaitse Inspektsioon on koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga välja töötanud reeglid videokaamerate kasutamiseks korteriühistus.

Mõned väljavõtted:

  • – Korteriühistul tuleb ühiselt otsustada, kas turvalisuse tagamiseks on vajalik kasutada kaameraid või mitte. Otsuse tegemisel peaks hindama ohtude tõsidust ja realiseerumise tõenäosust ning analüüsima alternatiive turvariskide maandamiseks.
  • – Kaamerate kasutamise eesmärk saab ühistutel enamasti olla vara kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine. Seadusest tulenev töötlemise alus on isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenev õigustatud huvi.
  • Salvestisi ei või kasutada muul eesmärgil ning reaalajas jälgida ei ole lubatud. Juhul, kui kaameraga tuvastatakse õigusrikkumine, siis on ühistul õigus vastav väljavõte edastada järelevalveorganile.
  • – Kaamera eesmärk ei saa olla õuealal (mänguväljakul) mängivate laste turvalisuse tagamine. Laste mänguväljakul kaamera kasutamine on suure riivega isikute privaatsusele. Lapsi peab valvama alati inimene ja kaameraga seda asendada ei saa.
  • – Enne kaamerate kasutamise üle otsustamist peab ühistu koostama dokumendi, kuidas toimub kaameraga salvestatud isikuandmete töötlemine. Dokumenti võib nimetada samuti kaamerate kasutamise korraks. Ühistu juhatus peab olema valmis väljastama nimetatud dokumenti väljapoole, kui keegi seda küsib, sest salvestistele jäävad ka kolmandad isikud.
  • – Ka lihtsalt kaameramaketi või kaamera, mis ei ole tegelikult ühendatud või ei ole töökorras, kasutamist loetakse isikuandmete töötlemiseks. Seega, kui sellega luuakse isikule mulje, et toimub filmimine, peab selle kasutamine vastama samasugustele nõuetele nagu on esitatud kaamerale.

Loe edasi siit: Andmekaitse Inspektsioon