Euroopa elamuorganisatsioonide ettepanekud Euroopa Komisjoni presidendile

29.05.2020

Maikuus saatsid Euroopa elamuorganisatsioonid, nende hulgas Eesti Korteriühistute Liit, HOUSING EUROPEi eestvedamisel ühise pöördumise Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, milles rõhutasid elamuvaldkonna olulisust kriisiolukorrast väljatulekul ja selle tagajärgede leevendamisel Euroopas.

Pöördumises toodi muuhulgas välja, et

  • Euroopa elamuorganisatsioonid on eluliselt vajalikud Euroopa sotsiaalsest ja majanduslikust kriisist väljatulekuks, sest tegelevad kõige olulisemaga inimese elus – tema koduga. Täna vajavad need organisatsioonid tuge, et oma tegevusega jätkata.
  • Senisest enam tuleks investeerida elamuehitusse ja renoveerimisse, et seeläbi tugevdada ja kaitsta Euroopa riikide majandust.
  • Euroopa elamumajandus vajab stabiilset kliimapoliitikat. Algatada tuleb Euroopa renoveerimise laine ning Euroopa rohelise kokkuleppe ühe osana ellu viia nn 100 linnaosa programm, mille eesmärgiks on vähemalt 100 elamupiirkonna terviklik rekonstrueerimine üle Euroopa.
  • Elamute renoveerimisel peab Euroopa seadma eesmärgiks, et aastaks 2050 on Euroopa elumajad energiatõhususe skaalal keskmiselt B-klassis. See nõuab lisaks juba planeeritud investeeringutele igal aastal täiendavalt 10 miljardit eurot Euroopa elamufondi olukorra parandamiseks.

Info: Andres Jaadla, EKÜL juhatuse esimees