Kuidas valida renoveerimistööde teostajat?

07.06.2020

Oleme oma ühistus veeretanud maja renoveerimise mõtteid, aga kuna varasem kogemus puudub, küsiksime heameelega mõnelt kogenumalt ühistujuhilt nõu, mille järgi tööde teostajat valida ja mida silmas pidada.

Vastab EKÜLi nõukogu liige, kogemustega ühistujuht ja KredExi tehniline konsultant Anvar Kima:

Kui hakkate majas renoveerimistöid teostama ainult omakapitaliga, soovitan siiski võtta erinevaid võrreldavaid pakkumisi. Valikul võiks olla määravaks tööde teostaja kogemus, referentsid ja ettevõtte majanduslik olukord. Kindlasti tasub uurida otseallikast, näiteks võtta eelmiste klientidega ühendust ja küsida, kuidas tööd kortermajas sujusid ja milline oli korteriühistu kogemus.

Oluline on vaadata ka ettevõtte majanduslikku seisu, hoolikalt lugeda näiteks viimase kolme majandusaasta aruandeid, hinnata käivet ja üldist rahalist seisu ning veenduda, et ettevõttel on tööde tegemiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

Ettemaksu ma ei soovita kindlasti teha, vaid tasuda ikka akteeritud tööde eest. Ettemaksu küsimine võib näidata kehva rahalist seisu ja viia hilisemate probleemideni. Summad on suured ja alt minna pole siin kindlasti hea.

Riikliku rekonstrueerimistoetuse puhul tuleb korraldada tingimustele vastav hange riigihangete keskkonnas, kus kõige olulisemaks hindamiskriteeriumiks on paraku hind. Siiski tuleks arvestada ka ehitaja kogemust ja varasemaid töid.

Kõigi rekonstrueerimiste puhul on muidugi olulisel kohal omanikujärelevalve. Minu praktikast tulenev seisukoht on, et mida rohkem on asjatundjaid, kes objektil toimuval silma peal hoiavad, seda parem. Seetõttu soovitan omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi töö lahus hoida – neid ülesandeid võiks ikka täita kaks erinevat pädevat inimest, siis on sellest rohkem kasu.