Valmis hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia

10.07.2020

Valitsus kiitis heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud pikaajalise rekonstrueerimise strateegia, mille eesmärk on parandada järgneva kolmekümne aastaga ligi 80 protsendi Eesti elanike kodude ja töökohtade tingimusi.

Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia peamine eesmärk on olemasoleva hoonefondi terviklik  rekonstrueerimine energiatõhususe C-klassi tasemele aastaks 2050.

Strateegia põhimõtted:
Energiatõhususe nõuete kulutõhus rakendamine
Energia- ja ressursitõhusus, lisaks hoone energiakasutusele ka ehitusmaterjalide ja -protsesside keskkonnamõju arvestamine.
Regionaalne tasakaal
Rekonstrueerimise tagamine linna- ja maa-asulates.
Elukeskkonna kvaliteet
Hoonete sisekliima tagamine, hoonete juurdepääsetavuse tagamine, terviklahendustega avaliku ruumi tagamine, hoonete kasutusfunktsioonide tõstmine.
Tehnoloogia arendus
Rekonstrueerimislahenduste ja -tehnoloogiate innovatsioon.
Kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine
Kliimamuutuste leevendamine, hoonefondi süsinikumahukuse vähendamine, kliimaneutraalse hoonefondi saavutamine.

Võimalike hoonete rekonstrueerimisega seonduvate meetmetena pakub strateegia välja finantsmeetmed (laenud, käendused ja toetused), uute tehnoloogiate arendamise (tehases eeltootmise rakendamine, digitaalsete tööriistade, hoonete omanikele suunatud lihtsustatud energiakalkulaatorite arenduse), teadlikkuse tõstmise (juhendmaterjalid, kinnisvara omanike nõustamine), kasutusest väljalangevate hoonete lammutamise, elamuinvesteeringuteks (rekonstrueerimine ja uute üürielamute ehitus) SA KredExi juurde täiendavate teenuste loomine, samuti tegevuste teadmispõhisuse ja efektiivsuse tagamiseks vajaliku teadus- ja arendustegevuse.

Strateegia toob esile, et kuigi rahastamissüsteem, tehnilised lahendused ja korteriühistute poolne rekonstrueerimise huvi on olemas, on senine peamine kitsaskoht olnud toetusmeetmete ebastabiilne rahastus.

Pikaajalise rekonstrueerimise strateegiaga saab tutvuda SIIN.