Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2020. aastal

20.01.2021

Eesti Korteriühistute Liit on välja andnud käsiraamatu “Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2020. aastal”, mis on koostatud 2020. aastal Riigikohtu kodulehel avaldatud kohtulahendite baasil. Loodame, et käsiraamatu lugemine aitab teil lahendada korteriühistu töös ettetulevaid juriidiliselt keerukaid olukordi.

Märksõnad, millele käsiraamat vastused annab:

  • Käsiraamat keskendub korteriühistute jaoks aktuaalsetele teemadele – näiteks leiab vastuse küsimusele, kas ja kuidas mõjutab ühele isikule kuuluvate korteriomandite arv ühistu liikmete arvu.
  • Ära toodud on ka Riigikohtu lahendid, mis puudutavad omanikke, kel puudub enda kinnisasjale juurdepääs avalikult teelt, ja nende õigust nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja, juurdepääsukorra vormistamata jätmist, juurdepääsu tasu ja tingimuste otsustamist.
  • Samuti leiab käsiraamatust lahendid, mis puudutavad korteriomaniku kahju hüvitamise nõude lahendamist hagita menetluses ning kindlustusandja nõude lahendamist. Ka korteriomanike õigusest privaatsusele on käsiraamatus juttu – kohtulahendi kohaselt on kaamerate paigaldamiseks vaja minimaalselt enamuse ühistu liikmete nõusolekut.
  • Juttu tuleb ka juhatuse liikme põhiõigusest olla oma kohtuasja arutamise juures ja samuti on luubi all omandisuhted – korterelamu kui ehitis on korteriomanike omandis, mitte korteriühistu
    omandis. Soojussõlm on tarbijapaigaldis ja kinnisasja oluline osa, mille kaasomanikeks on kinnisasja omanikud ehk kõik ühistu liikmed.
  • Käsiraamatus on vaatluse all ka lahendid, mis puudutavad ebaõiget kinnistusraamatu kannet seoses elamuühistu ümberkujundamisega korteriühistuks, ning samuti seda, milline on ühistu pandiõiguse tähendus hüpoteegipidajale, pandiõigusega seotud riskide selgitamine ja pandiõiguse rakendamine. Oluline on teada, et kõik kinnistusregistriosa III ja IV jakku kantud õigused jäävad korteriühistu pandiõigusest järjekohas tahapoole. Käsiraamat selgitab, milline on pandiõiguse mõju enne 01.01.2018 registrisse kantud hüpoteekidele. Teistele korteriomandit koormavatele õigustele avaldab pandiõigus mõju, kui need on kinnistusraamatusse kantud pärast 01.01.2018.

Loe käsiraamatut siit: RIIGIKOHTU LAHENDID KORTERIÜHISTUTE ASJADES 2020. AASTAL

Käsiraamat on järg aastatel 2012-2019 samas sarjas valminud Riigikohtu lahendeid kajastavatele trükistele.
Kõik EKÜLi juristide koostatud Riigikohtu lahendite käsiraamatud on tasuta kättesaadavad siin: RIIGIKOHTU LAHENDITE KÄSIRAAMATUD