Lumi ja jää võivad kaasa tuua tuhandetesse eurodesse ulatuva kahju

21.01.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
21. jaanuar 2021

Ilmajaama andmeil peaks sel reedel talvekülm kohati plusskraadidega asenduma ja lumi sulama hakkama. Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) tuletab aga kõigile kinnistuomanikele meelde, et üleliigne lumi, purikad ja jää tuleb katuselt eemalda ning hoolitseda libedusetõrje eest nii kinnistul kui piirnevatel kõnniteedel.

“Kõige hullemad ongi ilmad, kus kerged plusskraadid külmaga vahelduvad, lumemassid hakkavad sulama ning kõnniteed muutuvad paari tunniga ülimalt libedaks. Juba märg lumekiht paksusega 0,3 meetrit  võib katusele saatuslikuks saada, seega tuleb katus hoida üleliigsest lumest vaba. Paraku kipub aga olema pigem nii, et lume, jääpurikate ja libedusetõrjesse suhtuvad leigelt nii korteriomanikud kui ka väheteadlikud ühistujuhid – arvatakse, et meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd,” nendib EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Ta rõhutab, et olukord on siiski väga tõsine – libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on varasemalt kohtusse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, olnud suured. Kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseadus tõi kaasa veel ühe väga olulise muudatuse: seaduse kohaselt kehtib korteriomandist tuleneva nõude korral korteriomanike ühine vastutus. “Näiteks lumise ja libeda kõnnitee või räästast kukkunud jääpurikate tõttu toimunud õnnetuse korral vastub korteriühistu ehk siis kõik korteriomanikud,” selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

“Seadus ütleb, et isik, kellel on samal alusel kõigi korteriomanike vastu korteriomandist tulenev nõue, mille kohta seadus näeb ette solidaarkohustuse, peab selle esitama korteriühistu vastu,” märkis Mardi. ” Kui nõude rahuldamine ei ole kehtiva majanduskava ja reservide juures võimalik, peab korteriühistu juhatus koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike üldkoosoleku selle kehtestamiseks.”

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Teate edastas:
Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372- 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee