Läheneb korteriühistu juhi kutsetunnistuse taotluse esitamise tähtaeg

19.02.2021

Kevad 2021 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 1.märts 2021.

Info korteriühistujuht tase 4 kutse taotlemise kohta: Kutsetunnistuse taotlemine (ekkliit.ee)

Kutse andmise küsimustes on kutse andja MTÜ EKKL kontaktisik nõustamise ja lisainfo saamiseks Jüri Kröönström, e-post info@ekkliit.ee tel.6617998