EKÜL ootab kommentaare korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta

18.05.2021

Justiitsministeerium avas taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle.

Eesti Korteriühistute Liit sai arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.

Vaata siit: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c0455562-5021-4bc4-9963-03b08127d797

VTK hõlmab korteriomandi jagamist ning selleks vajalikke nõusolekuid, korteriühistu nime ja aadressi nõudeid, eelkõige korteriühistu täiendava nime kriteeriume ning korteriühistute registrisse kantavat aadressi.

Samuti on käsitletud väiksemate korteriühistute raamatupidamise nõuete leevendamist, korteriühistu pandiõiguse regulatsiooni ning tehtud ettepanek täpsustada korteriühistu õigust nõuda sissenõudmiskulude hüvitamist.

Veel puudutab VTK korteriomandi ja korteriühistuga seotud vaidluste lahendamist, sh nii vaidluste lahendamist kohtus kui ka kohtuväliselt. Lisaks on VTK-s ka teisi seaduseid puudutavad muudatused, millest üks ettepanek on võimaldada piiratud asjaõiguste digitaalset kustutamist ning teine ettepanek täpsustada maksumenetluses seatud kohtulike hüpoteekide kustutamiseks vajalike nõusolekute ringi.

Eesti Korteriühistute Liit ootab korteriühistute kommentaare ja ettepanekuid korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta, et koostada ühine Liidu poolne seisukoht ministeeriumile edastamiseks!

Kommentaarid ja ettepanekud palume saata aadressile ekyl@ekyl.ee hiljemalt 1. juuniks 2021.