KÜSITLUS: Kas kõnniteede korrashoiu kohustuse asetamine korteriomanikele/ korteriühistutele on mõistlik koormis?

11.08.2021

Hea korteriühistu esindaja!

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) leiab, et kõnniteede korrashoiu kohustuse panemine korteriomanikule on ebaõiglane ja paljudel juhtudel teostamatu ülesanne. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 6 lõike 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma teede ja tänavate korrashoidu. Omavalitsuste senine praktika ja seadusandlus on võimaldanud läbi heakorraeeskirjade panna kinnistuomanikule koormisena kohustuse hoida korras ka omavalitsusele kuuluv kõnnitee. Ehitusseadustiku § 97 sätestab selle koormise juba otsese kohustusena.

Kõnniteede rookimine kasvatab ka korteriühistute juba niigi mitmekordistunud koristuskoormust. Lisajõude pole kusagilt võtta ja korteriomanikel, kellest paljud on kriisis kaotanud töö, tuleks tagatipuks veel kinni maksta ka täiendavad tasud. Omanikud ja ühistud võivad tulla kohalikule omavalitsusel appi linna teede hooldamisel oma krundi piiri ääres, kuid selle eest tuleb omanikule tasuda ka hüvitist.

Eesti Korteriühistute Liit ning Eesti Omanike Keskliit on seisukohal, et korteri- ja majaomanikud on samuti kohaliku omavalitsuse maksumaksjad ja võõra vara hoolduskohustuse nende õlule panemine on ebaõiglane. Omanikul on kohustus lumesaju korral omavalitsuse teed hooldada ühe päeva jooksul ka korduvalt, mistõttu ei saa ta ka lumesaju korral tööle minna, omanik peab avalike teede hooldamiseks oma kulul soetama ka sõelmeid ja koristustehnikat või palkama selleks tööjõudu, sisuliselt ei saa omanik lumesaju kartuses sõita talvel puhkusele.

Selleks, et vabastada korteriühistud ja kinnistuomanikud ebaõiglasest ja kaasaegsesse õiguskorda sobimatust kõnniteehoolduse kohustusest oleme pöördunud ka õiguskantsleri ja riigihalduseministri poole ning teinud Riigikogule ettepanekud olukorra lahendamiseks. Riigikogus on algatatud kaks eelnõud selle koormise muutmiseks. Toetame oma allkirjadega nende seaduste vastuvõtmist ja avaldame survet, et eelnõud ei jääks parlamendis tolmu koguma.

Kui toetad ettepanekut, et omavalitsuse kinnistul peab omavalitsus ise oma teid ja tänavaid hooldama, saad anda petitsioonile oma toetusallkirja siin: https://petitsioon.ee/vabastame-omanikud-omavalitsuste-konniteede

Avalda ka oma arvamust, vastates küsimustikule SIIN

Arvamusi ootame kuni 27. augustini.

 

Suur tänu koostöö eest!

Eesti Korteriühistute Liit
ekyl@ekyl.ee