Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia!

26.11.2021

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb helistada Autolammutuste Liidu telefonile 578 77 233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrile 13660.

Liiklusregistri mitteaktiivses osas on hetkel 190 183 sõiduautot, millest 104 108 sõiduautot ei ole käinud vähemalt seitse aastat ülevaatusel. Igal aastal lisandub mitteaktiivsesse nimistusse 7000–9000 sõidukit. Omanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk sageli lagunema, lammutatakse ise või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju, võtavad väärtuslikku ruumi, hõivavad linnas parkimiskohti ja takistavad heakorratöid.

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik peab otsustama, kas ta plaanib tulevikus masinat veel kasutada või mitte. Tuleb meeles pidada, et romud on ohtlikud jäätmed ja need ei tohiks jääda kindlasti niisama loodusesse aastateks lagunema.

Kui muidu peab romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või organiseerima transpordi ja tasuma romusõiduki äraveo eest, siis kampaania raames tullakse sõidukile tasuta järgi, olenemata sellest kui kaugel sõiduk asub või kui halvas seisukorras romusõiduk on.

Oluline on, et vanad sõidukid jõuaksid jäätmekäitlejateni, kellel on lammutuseks vastav luba. Remonditöökodade nime all tegutsevad lammutused ja teised ebaseaduslikud lammutajad reostavad keskkonda ega võta arvesse vajalikke ohutusnõudeid. Maha kallatud või põletatud mootoriõli seab ohtu pinna- ja põhjavee, lisaks võib see vale käitluse korral kergesti süttida. Nõuetele mittevastavas õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib aga põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.

Keskkonnalubadega töötlemiskojad suudavad iga romusõidukit taaskasutada – neid käideldakse kestlikult, eelistades osade ja materjalide taaskasutamist. Näiteks saab romudest varuosi nagu uksed, tuled, peeglid ning neist on võimalik ka ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. 2019. aastal võeti kogutud romusõidukitest ringlusse 87,6% ja taaskasutati 91,9%.

Illegaalsed lammutused ei väljasta ka sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris. Nii jääb heas usus müüdud või ära antud sõiduk vana omaniku nimele. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse aga registrist ainult lammutustõendi alusel. Romukampaania käigus ära antud sõiduki kohta antakse omanikule vajalik tõend. Läinud aastal väljastasid lubadega lammutajad sõiduautodele kokku 16 152 tõendit.

Romukampaaniat veab Keskkonnaministeerium. Selle raames kogusid 2018. aastal Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liit romukampaania kokku 250 sõidukit, 2019. aastal aga juba 430 romusõidukit. 2020. aastal kogusid Kuusakoski, Eesti Autolammutuste Liit ja BLRT Refonda kokku 256 romusõidukit.

Loe ka lisaks:

Eesti keeles: Romusõidukid | Keskkonnaministeerium (envir.ee)
Vene keeles: Брошенные автомобил | Keskkonnaministeerium (envir.ee)