Euroopa Komisjon tegi ettepanekud hoonete energiatõhususe parandamiseks

20.12.2021
Euroopa Komisjon tegi eelmisel nädalal ettepaneku viia hoonete energiatõhususe eeskirjad kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppega ja muuta 2050. aastaks ELi hooned heitevabaks. Muuhulgas peaks ettepanek lihtsustama eluhoonete rekonstrueerimist, et parandada energiatõhusust ja elamistingimusi kogu Euroopas.

Komisjon teeb ettepaneku, et alates 2030. aastast peavad kõik uued hooned olema heitevabad. Kõik uued üldkasutatavad hooned peavad olema heitevabad juba alates 2027. aastast. See tähendab, et hooned peavad tarbima vähe energiat, kasutama võimalikult palju taastuvaid energiaallikaid, mitte tekitama kohapeal fossiilkütustest pärinevat CO2-heidet ning märkima oma energiamärgisele hoone globaalse soojendamise potentsiaali, mis põhineb hoone olelusringi jooksul tekkivatel heitkogustel.

Renoveerimisega seoses tehakse ettepanek võtta kasutusele uued ELi energiatõhususe miinimumnõuded, mille kohaselt tuleb 15% iga liikmesriigi halvima energiatõhususega hoonefondist viia energiamärgiselt G vähemalt märgiseni F mitteeluhoonete puhul 2027. aastaks ja eluhoonete puhul 2030. aastaks.

Tutvu ettepanekuga Euroopa Komisjoni Eesti esinduse lehel: Komisjon tegi ettepaneku hoonete energiatõhususe suurendamiseks (europa.eu)

Housing Europe toob oma pressiteates välja erinevad riigid, kellest tasuks Euroopal eeskuju võtta. Ühe näitena esitletakse Eesti kortermajade renoveerimiskogemust ja Eesti Korteriühistute Liidu rolli elamufondi uuendamisel, mis aitab jõuda ELi energatõhususe eesmärkideni aastatel 2030 ja 2050.

Tutvu Housing Europe arvamusega siin: When it comes to climate-proof and affordable homes, many roads lead to Rome | Housing Europe

ja siin: To support the decarbonisation of the social, cooperative and public housing by 2050, the “Fit for 55 package” must mobilise local resources | Housing Europe