Eesti korteriühistud koolitavad naabreid: energiasääst on kõigi ühine mure

27.09.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
27.09.2022

Eesti Korteriühistute Liidul on sel nädalal külas Läti korteriühistute delegatsioon. Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul tutvutakse Eesti korteriühistute praktikatega, iseäranis suur huvi on lõunanaabritel elamute renoveerimise vastu. Korteriühistute liit (EKÜL) on Eesti riigile partneriks ka LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaratoni projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.  „Eesti korteriühistute senine väga edukas ja tõhus praktika  sovetiaegsete korterelamute renoveerimisel on eeskujuks kogu Euroopas,“ möönis Jaadla, kes kuulub ka Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe’i juhatusse.

Jaadla sõnul on energia kokkuhoiu küsimused teravalt fookuses kogu Euroopas. „Kogu Euroopa elamumajandus seisab tõsise väljakutse ees – sõda Ukrainas, energiakriis, ja ehitushindade tõus mõjutavad Euroopa Liidu roheleppe oluliseks osaks oleva  renoveerimislaine teostumist,“ kommenteeris Jaadla. „Euroopa Komisjonil on ambitsioonikas plaan renoveerida kümne aasta jooksul  kõik madala energiatõhususega hooned, kuid selle realiseerumine on tänaseid võimalusi arvestades küll väga raske.“

Siiski ei ole Jaadla hinnangul vanemate hoonete renoveerimisest pääsu. „Pool sajandit tagasi ehitatud korrusmajade tehnosüsteemid ja välispiirded on suuresti amortiseerunud, kuid just välispiiretel on energiatõhususe seisukohalt oluline roll,“ selgitas Jaadla. „Pole mõtet maksta kinni ebamõistlikult kõrgeid küttearveid, kui hoone välispiirded on halvasti soojustatud ja aknad lasevad tuult läbi.“

Eesti korteriühistute praktikat hinnatakse kõrgelt ka mujal Euroopas – möödunud nädalal jõudis lõpusirgele enam kui kaks aastat väldanud Eesti-Ungari-Bulgaaria koostööprojekt “SHEERenov – Terviklikud lahendused eluasemete energiatõhusaks renoveerimiseks”, mille eesmärgiks on korterelamute renoveerimise ja sellega seotud finantslahenduste integreeritud mudeli väljatöötamine ja testimine Bulgaarias Sofias. EKÜL eksperdid olid viimasel kahel aastal Bulgaaria partnerite konsultantideks Bulgaaria korterelamute rekonstrueerimise kavandamisel, tutvustasid Eesti korteriühistute ja renoveerimise kogemust, viisid Sofias läbi koolitusi Bulgaaria elamuvaldkonna ekspertidele, korraldasid Bulgaaria ekspertidele õppevisiidi Eestisse ning koostasid koostöös Ungari kolleegidega Bulgaaria korterelamute renoveerimist puudutavateks aruteludeks parimate praktikate käsiraamatu.

Andres Jaadla hinnangul seisneb SHEERenov projekti tähtsus mitte üksnes Bulgaaria, vaid ka Eesti ja Ungari jaoks selles, et pakkus viimase kahe aasta jooksul võimaluse pidevaks info ja kogemuste vahetuseks, aitas ekspertide koostöös hinnata erinevate riikide parimate renoveerimispraktikate sobivust teistes riikides ning üheskoos loodi tugev kontaktvõrgustik Eesti, Bulgaaria ja Ungari elamuvaldkonna ekspertide vahel, kellega koos kavandada juba edasist koostööd. „Sellega aitas projekt mitmel erineval viisil kaasa Euroopa renoveerimislaine elluviimisele,“ nentis Jaadla.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Housing Europe’i juhatuse liige
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee