7.02.23 alustab KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS

20.01.2023

7. veebruaril 2023 alustab KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS

  • Koolitus toimub e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata.
  • Õppeteemad on jaotatud nädalatele, kus loengu juurde käib iseseisev töö omandatud teadmiste rakendamiseks ja õppejõududelt tagasiside saamiseks.
  • Oma ühistut puudutavatele küsimustele saab vastused arutelufoorumitest.

Koolituse teemad:

  • Ühistegevuse alused
  • Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted (juhatuse ja korteriomanike õigused ja kohustused, koosolekute läbiviimine, kommunikatsioon korteriühistus)
  • Korteriühistu majandamise alused (majandustegevuse aastakava, raamatupidamise põhimõtted, aruandlus)
  • Dokumendihaldus korteriühistus (asjaajamine, dokumentide korrashoid, arhiveerimine)
  • Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist lähtuvalt (elamumajandusalased õigusaktid)
  • Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve)

Lisainfo ja registreerimine