Eesti aitab Ukrainal leida lahendusi korterelamute energiasäästlikuks renoveerimiseks

17.09.2023

Eesti aitab Ukrainal leida kõige sobivamaid lahendusi korterelamute energiasäästlikuks renoveerimiseks, et toetada Ukraina elamupiirkondade ülesehitustöid ja hõlbustada investeerimist kestlikesse eluasemetesse pärast sõja lõppu.

Elamumajandus on üks Ukraina sõjast enim mõjutatud valdkondi, kus pärast Vene Föderatsiooni sissetungi on registreeritud kahju enam kui 50 miljardi dollari ulatuses. Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis on linnavolikogu andmetel hävinud või kahjustatud umbes 3367 korterelamut ja 1823 üksikelamut. One Worksi hinnangu kohaselt moodustavad lõunapoolses Mykolaivi linnas elamufondi kahjusused 77% tekkinud kogukahjust. Kiievist umbes 130 km läänes asuva Žõtomõri linnavolikogu teatab rohkem kui 300 eluhoonest, mis on kahjustatud või hävinud.

Vastusena kujunenud olukorrale on Eesti Korteriühistute Liit alustanud suutlikkuse tõstmise ja koostööprogrammiga Harkivi, Mõkolaivi ja Žõtomõri elamupiirkondade ülesehitamise toetamiseks. Projekti toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ning see viiakse ellu koostöös UNECE ja Housing Ukraine’iga.

2023. aasta septembris külastas Eestit elamuekspertide ja linnaarhitektide delegatsioon Ukrainast Harkivist, Mõkolaivist ja Žõtomõrist, et õppida Eesti kogemustest elamumajanduse, korteriühistute toimimise ja elamufondi säästva renoveerimise vallas. Eesti näitel selgitatakse välja kõige sobivamad lahendused korterelamute energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris.

Visiidi 5-päevane programm andis delegatsioonile võimaluse kohtuda ja teavet vahetada mitmete asutuste ja organisatsioonidega.

Eesti Korteriühistute Liit: juhatuse esimees Andres Jaadla, juhatuse liige Urmas Mardi ning rahvusvaheliste suhete ja projektide juht Anu Sarnet. Kohtumiste teemadeks korteriühistute majandamise põhimõtted Eestis, EKÜL tegevus korteriühistute esindajana, Eesti korteriühistute kogemused korterelamute energiatõhususe parandamisel, korteriühistute valdkonna seadusandlus Eestis.

Kliimaministeerium: asekantsler Ivo Jaanisoo, elausemepliitika juht Veronika Valk-Siska ja digiehituse ekspert Jüri Rass. Teemadeks riiklik eluasemepoliitika ja selle pikk plaan, korterelamute renoveerimise planeerimise ja linnakeskkonna arendamise põhimõtted Eestis.

Tallinna Linnavaraamet: ameti juhataja Hardi Alliksaar, juhataja asetäitja Natalie Neill-Puskar, juhataja asetäitja Jürgen Sarmet, korteriühistu- ja elamuosakonna juhataja Triin Taada ja elamumajanduse sektori juht Priit Pärtelpoeg. Kohtumise teemadeks sotsiaaleluruumide planeerimine ja majandamine ning ehitustegevus ja linnaruumi arendamine Tallinna näitel, toetusmeetmed korteriühistutele.

Tallinna Tehnikaülikool: professor Targo Kalamees. Kohtumise teemadeks elamufondi seisukord Eestis ja korterelamute rekonstrueerimine tehases eelvalmistatud paneelidega Akadeema 5a näitel.

Rakvere Linnavalitsus: Rakvere linna peaarhitekt Angeelika Pärna. Kohtumise teemaks elamumajanduse, linnakeskkonna arengu ja energiatõhususe küsimused  arhitekti vaatenurgast Rakvere linna näitel.

Eesti Kunstiakadeemia: Arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak. Teemaks mahuline renoveerimine arhitekti vaates ja EKA PAKK ideekavandid naabruskonnapõhiseks rekonstrueerimiseks Mustamäe näitel.

Tallinnas külastati Mustamäe linnaosas asuvaid korteriühistuid Sõpruse 246 ja Vilde 70, kus on ellu viidud edukas tervikrenoveerimine. Rakveres tutvuti korteriühistute ja linna koostöös renoveeritud Seminari tänava piirkonnaga, pärast rekonstrueerimist A-energiaklassi saanud Rohuaia lasteaiaga ning Vallimägi vabaõhukeskusega näitena kaasaegsest rohelisest linnakeskkonnast.

14. septembril korraldas Eesti Korteriühistute Liit visiidi raames Tallinnas Ukraina elamupiirkondade ülesehituse ümarlaua, kus tutvustati elamumajanduse olukorda ja hoonete seisukorda Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris ning ettekannetega osalesid ESTDEV, UNECE (ÜRO Euroopa Majanduskomisjon), ja IWO (Housing Initiative for Eastern Europe).

Projekt jätkub kuni 2024. aasta oktoobrini. Selle tulemusena pakutakse igas projektipiirkonnas välja vähemalt 2 näidet korterelamute renoveerimisprotsessist ja elamumajanduse mudeli väljatöötamisest. Selles protsessis Eesti kogemused residentide rekonstrueerimisel

Projekti koordinaator:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee