EKÜL pälvis uue Euroopa Horisont uurimistoetuse Eesti eluaset ja kestlikku energiakasutust siduvate prototüüpide analüüsimiseks

28.09.2023

Hiljuti pälvis Eesti Korteriühistute Liit uue Euroopa Horisont uurimistoetuse kui võtmepartner projektis “PREFIGURE – Prototypes for addressing the living-energy-nexus”, mis on suunatud Euroopa riikides eluaset ja kestlikku energiakasutust siduvate prototüüpide uurimisele. Uus Karlsruhe Tehnoloogiainstituudi juhitud teaduskoostöö hõlmab uurimispartnereid Bonnist, Barcelonast, Tallinnast, Sofiast, Amsterdamist ja Roomast.

Euroopa ühiskond seisab silmitsi omavahel seotud eluaseme- ja energiakriisiga, mis seab väljakutse sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Juurdepääs taskukohasele eluasemele muutub järjest piiratumaks, inflatsioon ja energiahindade kiirenemine põhjustavad energiavaesust ja inimeste ebavõrdsust eluaseme osas. Peamise toetava poliitikameetmena nähakse siin olemaspoleva elamufondi põhjalikku renoveerimist. Vaatamata EL poliitilistele jõupingitustele on aga liikmesriikidel kasvav mure, et eluasemeturgude ümberkujundamine võib eluaset puudutavat ebavõrdsust ja energiavaesust veelgi süvendada.

Rohelisele üleminekule õiglasemate võimaluste pakkumiseks seab PREFIGURE tähelepanu keskpunkti olemasolevad ja tekkivad individuaalsed ja kollektiivsed lahendused poliitika, eluasemeturu ja sotsiaalse innovatsiooni vallas. Projekti eesmärk on tuvastada, jälgida, analüüsida ja omavahel siduda esilekerkivaid ja aktiivseid muutuste prototüüpe seoses eluaseme, energiatõhususe ja energiavaesusega.

PREFIGURE teadusuuringute eesmärgid on:

(1) pakkuda taipamisi sellest, kuidas innovatsiooni tavad erinevates riikides aitavad kaasa elamute renoveerimise kavadele, vähendades eluasemega seotud ebavõrdsust ja energiavaesust;

(2) selgitada seoseid, kuidas eluasemepoliitika käivitab ülemineku kestlikule eluasemele ja kestlikule energiale, kuidas toetavad rahalised stiimulid hoonete energiatõhususe parandamist;

(3) mobiliseerida teadmisi uuenduslike tavade kohta säästva eluaseme ja energia üleminekuks ning pakkuda koosloomes välja teaduspõhiseid poliitilisi lahendusi.

PREFIGURE meetodiuuendus põhineb kvalitatiivse ja kvantitatiivse ühendamisel tehnoloogiliste ja tegelike laboriuuringutega, et luua ja täiustada teadmisi ja tavasid, mis toetavad Euroopa rohelist üleminekut.

Projekt viiakse ellu perioodil aprill 2024- märts 2027 ja selle kontaktisik Eestis on EKÜL välissuhete ja projektide juht Anu Sarnet (Anu.Sarnet@ekyl.ee).