Andres Jaadla asub koostama Euroopa tasandil elamumajaduse valdkondlikku arvamust

01.10.2023

26. septembril Brüsselis toimunud  Euroopa  Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolekul määrati Eesti delegatsiooni liige Andres Jaadla komitee arvamuse „Tark, jätkusuutlik ja taskukohane eluase kui vahend kohalikele omavalitsustele toime tulemiseks mitmete väljakutsetega” raportööriks. (“Smart, sustainable and affordable housing as a tool for local authorities to face multiple challenges” )

Selle arvamusega teeb Regioonide Komitee ülevaate elamumajandusega seotud algatustest, vaatleb olukorda kohtadel ning kutsub üles keskenduma uutele investeeringutele elamumajandusse, elamute renoveerimisse ja Euroopa Renoveerimislaine  elluviimisele. Samuti räägitakse tegevuskavadest nii era- kui linna või valla omanduses oleval elamispinnal, mis võiks tugevdada kohalikku majandusbaasi ning aidata ümber pöörata demograafilisi suundumisi. Need algatused võivad aidata linnadel ja valdadel täita pagulaste vastuvõtmise ja integreerimisega seotud rahvusvahelisi kohustusi. See võib tähendada otsustavat panust kliimaeesmärkide saavutamisse ja tugevdada meie vastupanuvõimet kliimamuutustele üha sagedasemate katastroofide korral, millega silmitsi seismiseks olemasolevad eluasemed ei ole piisavalt varustatud.

Pärast aastatepikkust alainvesteerimist on targad, jätkusuutlikud ja taskukohased eluasemed võimalik lahendus ja vahend, mille abil kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad toime tulla kolme praeguse kriisiga: elukalliduse tõus, pagulaste sissevool koos muu rändega ja kiirenenud demograafilised suundumused ning kliimamuutused ja äärmuslikud ilmastikuolud.

Arvamuses käsitletakse 2022. aastal käivitatud algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ esimest aastat, mille raames on mitmeaastase finantsraamistiku eri programmide kaudu juba kasutusele võetud üle 100 miljoni euro. Algatus „Uus Euroopa Bauhaus“ on ka keskne osa missioonist „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“, mis on üks viiest missioonist Euroopa arenguteel 2030. aastani. Selles võiks hinnata taskukohase eluaseme algatuse edukust ja eelkõige seda, kuidas eri algatused üksteist mõjutavad, ning nõuda nende laiendamist ning paremat ja kiiremat kasutuselevõttu kõigis liikmesriikides.

Tekst: Eesti Linnade ja Valdade Liit, 27.09.2023