Mustamäel läks käima naabruskonnapõhise renoveerimise pilootprojekt

17.05.2024

Külli Tammur

Tänavu märtsis algas Mustamäel naabruskonnapõhisele renoveerimisele keskenduv projekt SOFTacademy, mille keskmes on Akadeemia teel asuva nelja kortermaja terviklik tehaseline rekonstrueerimine ja majade hoovialade kaasajastamine koostöös piirkonna elanikega.

Projekti veab Tallinna linn, kuid partnerite nimistu on esinduslik: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Korteriühistute Liit, MTÜ Elav Tänav, maastikuarhitektuuribüroo Verte ning kirjastaja ja arhitekt Yoko Alender. Kaasa lööb ka linnaplaneerimise elav legend David Sim oma ettevõttega Think Softer. Muide, David Simi sulest pärineb raamat „Pehme linn”, mis keskendub sellele, kuidas mõnus elukeskkond parandab inimeste elukvaliteeti ning millest on inspireeritud projekti nimi „soft” (i.k pehme). Mõistagi on ka kõigi nelja rekonst rueeritava korterelamu ühistud projektipartnerid ja osalevad aktiivselt kogu protsessi vältel.

Mõnus ja kaasaegne linnaruum

Ligikaudu kolme ja poole aasta jooksul testitakse Akadeemia tee pilootalal kaasava disaini ja koosloome praktikaid ning rakendatakse saadud teadmised kohe ka ellu. Eesmärk on majad mitte lihtsalt energiatõhusaks saada, vaid luua kvaliteetne linnaruum, mis on silmale ilus vaadata, kestlik, hubane, turvaline ning mis kutsub aega veetma erinevate huvide ja vajadustega naabruskonna liikmeid. Tsiteerides David Simi: „Kvaliteetne linnaruum lähtub alati inimesest, tehes elamise linnas lihtsamaks, atraktiivsemaks ja mugavamaks.”

SOFTacademy testib erinevate rahastusmudelite koostoimet ja võimendavat efekti. Akadeemia tee majade ühistud taotlevad renoveerimiseks toetust KredExist ja finantseerivad omaosaluse laenu abil. SOFTacademy projekt lisab oma eelarvest igale majale juurde 400 000 eurot täiendavateks tegevustest, mis ei ole KredExi vahenditest toetatud. Pilootprojektis osalevate korterelamute õuealade korrastamine tagatakse samuti SOFTacademy projekti vahenditest, mida kaasfinantseerib Tallinna linn.

Ettevalmistused täies hoos

Suur pluss projektis osalevate majade elanikele on kindlasti see, et hoonete teenindamiseks vajalikud kaugkütte-, vee- ja kanalisatsioonitrassid ning elektrivõrk rekonstrueeritakse samuti. Kommunikatsioonide omanikud olid valmis tööd planeerima projektiga samale ajale. Kõik hoonete projekteerimis- ja ehitustööd on kavas tellida ühise hankega, mis võimaldab kokkuhoidu nii ajas kui rahas ning kutsub osalema ka suuremaid ehitusettevõtteid.

Projekti elluviimise esimesel poolaastal keskendub projektimeeskond suuresti ettevalmistustöödele: KredExi rahastustaotluse kokkupanek, hangete ettevalmistamine, projekteerimine. Silmaga nähtavad ja käega katsutavad tööd algavad järgmisel aastal.

Projekti raames on ettevalmistamisel ka replikatsiooniala leidmise põhimõtete väljatöötamine. Lihtsamas keeles öelduna otsime projekti käigus Tallinnas ala, kus saaksime pilootalal õpitud ja testitud parimaid praktikaid korrata. Replikatsioonialal peab olema käimas või kavandamisel vähemalt kahe korterelamu rekonstrueerimine ja SOFTacademy projekti panuseks saab olema rekonstrueeritavate majade õuealade korrastamine.

Seega soovitame korteriühistutel hoida SOFTacademy projekti käekäigul pilk peal, et õigel ajal olla valmis kandideerima replikatsioonialaks.

SOFTacademy projekti kaasrahastab European Urban Initiative algatus.

Projekti tegemisi saab jälgida veebilehel www.tallinn.ee/et/softacademy.

 

Päise foto: Sven Zacek