Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata veebiversiooni


Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 3/2017

Lähinädalatel on Eesti Korteriühistute Liidus toimumas palju põnevat. Tulekul on raamatupidamise ning majandusaasta aruande koolitused (21.03 ja 30.03). Samuti alustab korteriühistu juhi baaskoolitus e-õppes (24.03). Sauel toimub viimane infopäev Harjumaal sarjast “Turvalisus kortermajas” (23.03). Tartus kogunevad korteriühistud Lõuna-Eesti Korteriühistute XV Foorumile (25.03). Jätkame Justiitsministeeriumi toetusel uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse tutvustamisega Pärnus (30.03), Paides (11.04) ja Võrus (20.04). Tulekul on korteriühistute ümarlauad Pärnus (21.03) ja Tallinnas (27.03 ja 28.03). EKÜL ja SA KredEx alustavad infopäevade sarjaga “Renoveerimisest praktikult praktikule”, millest esimene infopäev peagi Tallinnas (6.04). Veel saab liituda ka suvise õppereisiga Leetu (5.06-9.06).

Nõuanne EKÜL kodulehe kasutajatele:
Info EKÜL koolituste kohta leiab otselingilt http://ekyl.ee/koolitus/
Info üle Eesti toimuvate korteriühistute seminaride, ümarlaudade jm kohta leiab otselingilt http://ekyl.ee/avaleht/ekul-i-esindused/tulekul/


TULE OSALEMA!

21.03.2017 Koolitus: Korteriühistu raamatupidamine ning majandusaasta aruande koostamine (eesti keeles)
kell 16:00-19:15 EKÜL koolitusklass (Sakala 23A, Tallinn)
Koolituse teemad: tegevusaruanne; bilanss – varad, kohustised, netovara, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne.
LOE EDASI

NB! Kõigil raamatupidamise koolitusele tulijatel palume kaasa võtta oma korteriühistu majandusaasta aruanne!

21.03.2017 Korteriühistute ümarlaud Pärnus
kell 16:00 Teemaks korrusmajade rekonstrueerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused.
LOE EDASI

22.03.2017 Infotund Tapal rekonstrueerimise vajalikkusest ja võimalikest toetustest
kell 16:00 EKÜLi ja Tapa Vallavalitsuse koostöös. Osalemine tasuta.
LOE EDASI

23.03.2017 Infopäev “Turvalisus kortermajas” Sauel
kell 16:00-20:00 Kõnelevad politsei, päästeameti, maksu- ja tolliameti esindajad ning Eesti Korteriühistute Liidu jurist. Osalemine tasuta.
LOE EDASI

24.03.2017 Algab korteriühistu juhi baaskoolitus e-õppekeskkonnas
E-õpe võimaldab õppida kodust lahkumata. Õppeteemad on jaotatud nädalatele ja iga nädala juurde käib ka iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites.
Uus õppegrupp alustab 24.märtsil 2017, õppeperiood toimub: 24.03.2017 – 30.04.2017
LOE EDASI

25.03.2017 Lõuna-Eesti Korteriühistute XV Foorum “Uued võimalused ja väljakutsed”
kell 10:00 -16:00 Tartus Kvartali Konverentsikeskuses (Riia 2).
LOE EDASI

27.03.2017 ja 28.03.2017 Tallinna ja Harjumaa Korteriühistute Ümarlaud

EKÜL koolitusklassis (Sakala 23a) Teemadeks jäätmekäitlus Tallinnas ja omanikujärelevalve. Osalemine tasuta ja eelregistreerimiseta.
LOE EDASI

30.03.2017 Infopäev Pärnus “01.01.2018 jõustuv uus korteriomandi-ja korteriühistuseadus”
kell 16:00-18:30 Pärnu Hotellis (Rüütli 44). Osalemine tasuta.
LOE EDASI

30.03.2017 Koolitus: Korteriühistu raamatupidamine ning majandusaasta aruande koostamine (vene keeles)
kell 16:00-19:15 EKÜL koolitusklass (Sakala 23A, Tallinn)
Koolituse teemad: tegevusaruanne; bilanss – varad, kohustised, netovara, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne.
LOE EDASI

NB! Kõigil raamatupidamise koolitusele tulijatel palume kaasa võtta oma korteriühistu majandusaasta aruanne!

6.04.2017 Infopäev Tallinnas “Renoveerimisest praktikult praktikule”
kell 11:00-17:00 EKÜL ja SA KredEx koostöös korraldatava infopäeva esimene pool toimub Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2), päeva teises pooles külastatakse renoveeritud kortermaju. Osalemine tasuta.
LOE EDASI

Korteriühistute õppereis 2017: Leedu
5.-9. juunil 2017 külastame Vilniust, Kaunast ja Klaipedat, et vaadata, mida on Leedus kortermajade renoveerimisel ära tehtud.
LOE EDASI

  Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 3/2017 Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 Tallinn
tel. (+372) 6 275 740, fax (+372) 6 275 751 ekyl@ekyl.ee
See kiri on saadetud aadressile
Eemalda e-mail nimekirjast