Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata veebiversiooni


EKÜL uudiskiri 1/2016

Hea korteriühistu esindaja!

Sinu ees on uuenenud vormis Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri, millest leiad info saabuvate koolituste ja konverentside kohta.

Eesti Korteriühistute Liit

 


I Korteriühistute Talveakadeemia, Haapsalus 1.-2. veebruar 2017 Sel talvel korraldab Eesti Korteriühistute Liit esmakordselt Korteriühistute Talveakadeemia, kuhu kutsume osalema kõiki korteriühistute juhte ja teisi korteriühistute valdkonnast huvitatuid. I KORTERIÜHISTUTE TALVEAKADEEMIA PÄEVAKAVA 1.-2. veebruar 2017 Fra Mare Thalasso SPA, Haapsalu

Korteriühistute ja politsei koostöö hea tava Turvalise elukeskkonna loomine ja hoidmine korterelamutes ja korterelamupiirkondades algab korteriühistute ja politsei koostööst. Piirkondliku politseitöö eesmärk on luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna hea kontakti, teabevahetuse ning õiguskorra probleemide ühise lahendamise ja ennetamise. Korteriühistud on turvalisuse küsimustes kontaktiks politsei ning majaelanike vahel. Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja

Venemaale pagenud võlgnikud teevad Eesti ühistutele peavalu Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade 8. november 2016 Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liikme ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul teevad päris mitmele Ida-Virumaa korteriühistule muret mittekodanikest korteriomanikud, kes majandamiskulude eest tasuda ei suvatse. “Võlad aina kasvavad, kuid mittekodanikest omanikud on Eestist jalga lasknud ega suvatsegi neid tasuda,” rääkis Mardi. “Tegemist on Venemaale pagenud isikutega, kellelt

Turvakaamera võib elamusse paigaldada vaid korteriomanike nõusolekul Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade 1. november 2016 Sissemurdmised korteritesse, keldritesse ja muudesse korterelamu abiruumidesse sunnivad ühistuid aina enam kaaluma turvakaamera paigaldamist. “Paljud elanikud näevad turvakaameras ainsat pääseteed kurikaeltest vabanemiseks. Ent turvakaamera saab paigaldada vaid juhul, kui korteriomanikud sellega nõus on, sest trepikodade, keldrite-pööningute jm. kasutamisel on korteriomanikud kinnistu kaasomanikud, ” hoiatab Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL)

Lähenevad koolitused:

15.03.2016 TALLINN (Vene keeles) Üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise õiguslikud aspektid

15.03.2016 Таллинн Созыв и проведение общего собрания квартирного товарищества

21.03.2016 TALLINN Korterelamu renoveerimine SA Kredex’i rekonstrueerimistoetusega

05.04.2016 Korteriühistu juhi baaskoolituse veebiõpe

06.04.2016 TALLINN Kuidas tegeleda võlgnikega korteriühistus

05.05.2016 VI KORTERIÜHISTUTE ÕIGUSTEABEPÄEV

  EKÜL uudiskiri 1/2016 Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 Tallinn
tel. (+372) 6 275 740, fax (+372) 6 275 751 ekyl@ekyl.ee
See kiri on saadetud aadressile
Eemalda e-mail nimekirjast