Muu

Volituse ulatus

Esileht Forums Muu Volituse ulatus

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Autor
  Postitused
 • #3235
  imagine
  Keymaster

  Kristiina Tramberg | 06.09.2012

  Tere!

  EKÜL jurist kinnitas, et volitustega saab KÜ üldkoosolekul enda kandidatuuri poolt hääletada. kahjuks oli juristil kiire ning ta ei jõudnud täpset seadusepunkti välja otsida. ehk on kellelgi kokkupuude, kus see seaduses kirjas on?

  Ette tänades

  #3236
  imagine
  Keymaster

  juhatuse liige | 06.09.2012

  Juhatus on valitav organ ja lihthäälteenamusega hääletatakse .
  MTÜseaduse
  § 28. Juhatuse määramine ja pädevus
  (1) Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
  Ei ole sellist seaduse punkti , et sa ei saa iseenda eest hääletada . Viisakas on , et ise enda eest ei anna häält .
  § 22. Üldkoosoleku otsus

  (1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

  (11) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kui põhikirjas ei ole kehtestatud kõrgemat häältenõuet. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
  Kui teie põhikirjas on sees , juhatuse kandidaat iseenda eest hääletada ei saa ,Siis jah ei saa . Kuid üheski seaduse punktis ei ole seda kirjas , et ei saa hääletada
  Julgelt võid iseenda eest hääletada

  #3237
  imagine
  Keymaster

  Kristiina | 11.09.2012

  Suured tänud!

  #3238
  imagine
  Keymaster

  Salve | 03.01.2013

  Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-65-08 välja toonud järgneva”Asja lahendust ei muuda ka ÄS § 177 lg 1, mille kohaselt ei või osanik hääletada, kui otsustatakse mh temaga õigusvaidluse pidamist ning selles õigusvaidluses osaühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad selle kontrollimist või hindamist, milline on osaniku või tema esindaja tegevus juhatuse liikmena, ning esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata. See ei tähenda, nagu ei võiks osanik hääletada enda valimisel juhatuse liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel”. Kuivõrd korteriühistuseadusest ja mittetulundusühingute seadusest ei tulene ühistu liikmele piiranguid andmaks hääl enda kandidatuurile, võib ka KÜ juhatuse liikmete valimisel jõuda sarnastele järeldustele, mis on Riigikohtu poolt välja toodud OÜ juhatuse valimisel hääletamise kohta.

  #1276547
  BennieKep
  Guest

  Таможенный брокер – это коммерческая строение, деятельность которой заключается в представлении интересов заказчика в таможне а также совершении операций сообразно таможенному оформлению товаров и транспортных средств от собственного имени, только ради счет и сообразно поручению заказчика. Отношения среди клиентом и таможенным брокером строятся для договорной основе. Брокер выступает посредником между грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком с одной стороны, и государством в лице таможенных органов с другой. Сообразно договоренности таможенный брокер может также исполнять другие функции ровно то получение разрешительных документов, экспертных заключений, сертификацию груза и даже оплату таможенных платежей. Воспользовавшись услугами таможенного брокера, Вы можете смекать на надежность: ни одна брокерская фирма не получит разрешения на деятельность, покуда среди ее сотрудников не довольно квалифицированных специалистов.
  таможенный брокер в г. киев

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • The forum ‘Muu’ is closed to new topics and replies.