Kogukonna turvalisuse loomine ja oma vara kaitse on meie endi kätes

23.10.2015

Elle Veelmaa, Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik

Hooliva ja turvalise kogukonna loomisel on igal liikmel oma roll ja vastutus. Enda ja oma lähedaste turvatunde suurendamiseks ning oma vara kaitseks saame ise palju ära teha.

Kevade tulekul hakkavad inimesed rohkem aega veetma kodust eemal, näiteks suvilates. Seega ei tohiks unustada lihtsaid tõdesid – uksed, aknad ja rõdud suletakse ning neid ei tohiks jätta tuulutusasendisse. Ei ole liiast ka see, kui annate usaldusväärsele naabrile või lähedasele teada, et olete pikemalt kodust ära.

Inimesed, eriti eakad, peaksid olema väga ettevaatlikud võõraste suhtes, kes tulevad ukse taha sooviga majas näiteks kaabliühendust kontrollida. Sellised ootamatud külastused tuleks enne võõra majapidamisse lubamist üle kontrollida teenust pakkuvast ettevõttest või lähedasega konsulteerides. Ei tohi olla liiga usaldav ka kõiksuguste müügimeeste korterisse või majja sisselaskmisel.

Nagu ütleb vanasõna – minu kodu on minu kindlus. Selline käitumine peaks ulatuma ka oma välisuksest kaugemale. Võõraste isikute liikumine trepikojas või naabrite ukse taga võiks äratada tähelepanu ja tekitada huvi sellise tegevuste vastu. Ärge avage suvalistele isikutele uksetelefoni kaudu maja välisust ega laske oma järel või ees trepikotta sisse tundmatuid ja kahtlaseid isikuid.

Ärge hoidke korrusmajade trepikojas oma asju ja kindlasti mitte lukustamata. Esiteks ei luba seda tuleohutuseeskirjad, teisalt on need esemed varastele lihtsaks saagiks. Hoidke oma vara lukustatud keldrites ning pisteline kontroll sinna ei ole ülearune tegevus.

Jalgrataste hoiupaikades, olgu need siis sees või väljas, tuleb rattad alati lukustada. Kui oled endale kaherattalise sõbra soetanud, siis võiks investeerida ka lukustussüsteemi. Enamlevinud trosslukud ei ole ka väiksematele lõiketangidele probleemiks. Tasub mõelda jäiga armatuuriga raamlukule, mis on vastupidavam ja kurikaeltele tülikam avada.

„Minu Kogukond“ 2015

Politsei ennetustegevuse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust erinevatest ohtudest ja nende ära hoidmise võimalustest. Lääne-Harju politseijaoskond korraldab sel aastal koostöös partneritega nii avaliku-, era- kui ka mittetulundussektorist ennetusprojekti „Minu kogukond“. Sinna kuuluvad esindajad linnavalitsusest, korteriühistutest, naabrivalvest, munitsipaalpolitseist, Päästeametist, turvafirmast G4S ja ettevõttest SDNA OÜ. See on esimene sellelaadne projekt, mille eesmärgiks on toimiva koostöövõrgustiku loomine nii partnerite kui ka kogukonna liikmete vahel. Projektiga soovitakse anda signaal, et igal liikmel on oma roll ja vastutus turvalisuse loomisel. Me kõik saame panustada oma kodukoha turvaliseks muutmisesse ja kujundada seda vastavalt meie endi vajadustele.

Sügisel on tulemas kaks teabepäeva, kus tutvustatakse erinevate partnerite rolli ja võimalusi kogukonna turvalisuse loomisel. Näiteks saab iga inimene kaitsta oma vara sünteetilise DNAga märgistades ning naabrivalve abil saame tõkestada vargusi eluruumidest. Tihti ei tea inimesed, et parkimisküsimustes võib abi paluda nii munitsipaalpolitseist kui ka linnavalitsusest ning sarnaste probleemide korral ei pea alati pöörduma tingimata politseisse.

Märgake ja tundke huvi kogukonnas toimuva vastu ning sekkuge probleemi korral. Teavitage julgelt politseid kõigest kahtlasest ja politseile huvipakkuvast tegevusest hädaabinumbril 112.

Maksu- ja Tolliameti soovitused salakaubast teavitamise kohta
• Jäta meelde või pane kirja aadress või koht, kus salakauba müük toimus
• Jäta meelde või kirjuta üles salakauba müüja sugu, vanus, pikkus või muud detailid, mis aitavad isikut tuvastada
• Kui salakaupa müüdi mootorsõidukist, siis kirjuta üles auto numbrimärk
• Anna esimesel võimalusel salakaubamüügist Maksu- ja Tolliametile teada, kas telefoni 800 4444 või meili teel vihje@emta.ee
• Kui sinu teada müüakse salakaupa Sinu kortermajas, siis teavita sellest lisaks ka korteriühistu juhte.