Rekonstrueerimise toetus

25.02.2016

Rekonstrueerimise toetus sobib korteriühistutele, kes planeerivad täiemahulist rekonstrueerimist. Loe lisaks: Rekonstrueerimise toetus

Toetuse tingimused on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega, millega saab tutvuda siin: Määrus, Seletuskiri_

KKK seoses rekonstrueerimise toetusega.

Lisamaterjalid:
Energiaaudiitorid T
ehniliste konsultantide nimekiri
(SA KredEx)
Hinnapakkumiste vorm
Tehnilise_konsultandi_lepingu näidis