Majanduskava edastamine korteriomanikele

26.08.2021

Meie ühistus on kord, et kui mõni korteriomanik soovib paberkandjal majanduskava enne koosolekut saada, tuleb selleks juhatusega kontakti võtta. Selline info oli kirjas ka üldkoosoleku kutsel. Nüüd väidab aga üks uus omanik, et majanduskava tuleb enne koosolekut kõigile omanikele postkasti panna. Meie põhikiri sellist kohustust ette ei näe. Palun juristi arvamust, kas omaniku etteheide on põhjendatud.

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Korteriomaniku pretensioon ei ole põhjendatud. Juhul, kui ühistu põhikirjas ei ole majanduskava edastamist detailsemalt reguleeritud, tuleb lähtuda seadusest. Seaduse järgi piisab üldkoosoleku kutsele lisatud selgitavast informatsioonist, kuidas on liikmel võimalik koosoleku eelselt majanduskavaga tutvuda. KrtS § 20 lg 3 näeb nimelt ette, et kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja või majanduskava eelnõu või majandusaasta aruandega ning nende dokumentidega tutvumise kord.

Samas neile omanikele, kelle e-posti aadress on juhatusele teada, tuleb kava edastada elektroonselt. Kui korteriomanik on teatanud ühistule oma elektronposti aadressi, tuleb üldkoosoleku teade, põhikiri, majanduskava eelnõu ja majandusaasta aruanne edastada elektroonselt (KrtS
§ 20 lg 4).

Nõuanne ilmus ajakirjas ELAMU 2/2021.