Sorteeri biojäätmeid oma korteris!

Projekt: Sorteeri biojäätmeid oma korteris!
Aeg: 01.09.2021 – 30.06.2022
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Läbiviija: Eesti Korteriühistute Liit

“Sorteeri biojäätmeid oma korteris!” on keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projekt, mille eesmärgiks on suurendada biojäätmete õiget sorteerimist nende tekkekohal kortermajades.

Projekti raames:

  • luuakse biojäätmete sorteerimise testpiirkond Rakvere linna korteriühistutes
  • koostatakse temaatilised õppe- ja teavitusmaterjalid
  • viiakse läbi temaatilised koolitused korteriühistute juhtidele ja ühistute liikmetele
  • korraldatakse laiemale avalikkusele suunatud tevitusprogramm, mille huka kuuluvad teavitusvideo, veebiraadio saated ning artiklid ja teated meedias.

Eesti Korteriühistute Liit ootab projektiga ühinema asutusi ja ettevõtteid, kelle tegevus on suunatud biojäätmete vähendamisele ja sorteerimisele ning kes soovivad oma teadmisi edasi anda otse korteriühistute juhtidele ja kortermajade elanikele.

Projekti kontakt:
Anu.Sarnet@ekyl.ee
627 5742


PROJEKTI TEADAANDED

EKÜL teade 27.10.2021: https://www.ekyl.ee/2021/10/27/eesti-korteriuhistute-liit-annab-nou-kuidas-kodus-biojaatmeid-koguda/ 

KASULIK TEAVE BIOJÄÄTMETE SORTEERIMISE KOHTA

Biojäätmete sorteerimine – 10 vastust enamlevinud küsimustele (Ragn-Sells): https://ragnsells.ee/kuukiri/biojaatmete-sorteerimine/

Biojäätmete kogumine Tallinna linnas (Tallinna linn): https://www.tallinn.ee/est/keskkond/jaatmed-juhendmaterjalid

Miks peaks biojäätmeid eraldi koguma? (Eesti Ringmajandusettevõtete Liit): https://www.rmel.ee/miks-peaks-biojaatmeid-eraldi-koguma/