Koolitus

Uued koolitused

13 Apr

KORTERIÜHISTU JUHI PÕHIKURSUS (TÄIENDKOOLITUSE II OSA; E-ÕPE)
13.04.2021 - 06.06.2021

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt. Põhikursuse loenguteemad: ühistu juhtimine
Loe lähemalt > Registreeri siin
14 Mai

KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS (TÄIENDÕPPE I OSA; E-ÕPE)
14.05.2021 - 20.06.2021

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites. Õppegrupp alustab 14.mail 2021! Õppeperiood toimub:
Loe lähemalt > Registreeri siin
25 Mai

Revideerimine korteriühistus
25.05.2021

Revideerimine peab andma ühistu liikmetele täieliku ülevaate korteriühistus toimuvast. Koolituse eesmärgiks on anda juhatuse liikmetele ja revidentidele juhised revideerimiseks ettevalmistamisel ja  tulemusliku revideerimise läbiviimiseks. Koolitus annab teadmise, milline on revisjonikomisjoni pädevus ja tegevuse õiguslik alus ning oskuse anda ühingu liikmetele asjakohase ülevaate ning juhatusele konstruktiivselt tagasisidet ja soovitusi juhtimise korrastamiseks. Koolitus toimub Zoom keskkonnas 25. mail
Loe lähemalt > Registreeri siin