Koolitus

Uued koolitused

24 Jaan

Ümarlaud: “Korterelamute rekonstrueerimise toetused: uuendused, kitsaskohad, ettepanekud.”
24.01.2022

Kutsume teid osalema veebiseminaril:”Korterelamute rekonstrueerimise toetused: uuendused, kitsaskohad, ettepanekud.” Toimub see Zoom keskkonnas 24.jaanuaril, algusega kell 17.00. Kavas on erinevad ettekanded ja arutelud. Paljuski tuginetakse juba jõustunud dokumendile ( Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Vastu võetud 04.04.2019 nr 24 RT I, 09.04.2019, 6 ; jõustumine 12.04.2019) aga vaadatakse ka tulevikku. Päevakord: Ministeeriumi kokkuvõte
04 Veebr

KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS (TÄIENDÕPPE I OSA; E-ÕPE)
04.02.2022 - 13.03.2022

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites. Õppegrupp alustab 04. veebruaril  2022! Õppeperiood
Loe lähemalt > Registreeri siin
08 Veebr

KOOLITUS ” 2021 kohtupraktika korteriühistute asjades”
08.02.2022

Toimumise aeg: 8.02.2022 kell 16.00-19.15 Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel. Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja
Loe lähemalt > Registreeri siin
08 Apr

KORTERIÜHISTU JUHI PÕHIKURSUS (TÄIENDKOOLITUSE II OSA; E-ÕPE)
08.04.2022 - 05.06.2022

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt. Põhikursuse loenguteemad: ühistu juhtimine
Loe lähemalt > Registreeri siin