Koolitus

Uued koolitused

03 Apr

ANNAME TEADA, ET KOOLITUS JÄÄB ÄRA. KORTERIÜHISTU JUHI PÕHIKURSUS (TÄIENDKOOLITUSE II OSA; E-ÕPE)
03.04.2020 - 29.05.2020

Korteriühistu juhi põhikursus on Korteriühistu juhi 120-tunnise täiendkoolituse II osa. Kursus on mõeldud eelkõige baaskursuse läbinutele ja nendele, kes soovivad minna taotlema kutset Korteriühistujuht tase 4. Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt. Põhikursuse loenguteemad: ühistu juhtimine
Loe lähemalt > Registreeri siin
14 Apr

ANNAME TEADA, ET KOOLITUS JÄÄB ÄRA. “Millega seob ennast juhatuse liige?”
14.04.2020

Toimumisaeg: 07.04.2020 kell 16.00-19.15  Toimumise koht: EKÜL koolitusklass (I korrus), Sakala 23A, Tallinn Koolitus toimub eesti keeles. Samasisuline venekeelne koolitus toimub 7.04.2020. Loengu raames käsitletakse järgmisi teemasid: mida tähele panna juhatuse liikmete valimisel; juhatuse liikme valimine üldkoosolekul; juhatuse liikmete valimine koosolekut kokku kutsumata; juhatuse arvuline koosseis; nõuded juhatuse liikmele; juhatuse liikme ametiaja kestvus; juhatuse liikme
Loe lähemalt > Registreeri siin
17 Apr

KORTERIÜHISTU JUHI BAASKOOLITUS (TÄIENDÕPPE I OSA; E-ÕPE)
17.04.2020 - 15.05.2020

Eesti Korteriühistute Liit korraldab korteriühistu juhi baaskoolitust e-õppekeskkonnas, mis võimaldab õppida kodust lahkumata. Materjalid ja teemad on jaotatud nädalatele. Iga nädala juurde käib iseseisev töö, kus on võimalik omandatud teadmisi rakendada ja saada õppejõududelt tagasisidet. Aktiivselt kasutatakse võimalust kaasõppijatelt küsida oma ühistu kohta küsimusi ja arutada erinevatel teemadel foorumites. Õppegrupp alustab 17. aprillil 2020! Õppeperiood
Loe lähemalt > Registreeri siin
30 Apr

Paremaks ühistujuhiks läbi ennastkehtestava käitumise.
30.04.2020

Positiivne enesekehtestamisoskus on vajalik igas valdkonnas tegutsevale inimesele. Koolitus on mõeldud korteriühistu juhtidele, kes tahavad leida uut motivatsiooni keeruliste situatsioonide lahendamiseks. Toimumisaeg: 30. aprill 2020, kell 16.00 – 19.15 Enesekehtestamist ja enesejuhtimise oskust vajame siis, kui meie huvid ning vajadused ja kellegi teise huvid ning vajadused ei ole kooskõlas. Kuidas enda vajadustest siis märku anda nii,
Loe lähemalt > Registreeri siin
07 Mai

Koolitus: “Kuidas toime tulla võlglastega?”
07.05.2020

Toimumise aeg: 07.05.2020, kell 16.00-19.15 (eesti keeles) Vähe on korteriühistuid, mis pole mingil ajahetkel puutunud kokku võlglaste probleemiga. Olukorrad, kus korteriomanikud jätavad ühistule majandamiskulude (kommunaalteenuste) eest tasumata, on enam kui sagedased. Selleks, et võlad ei kasvaks üle pea, ei põhjustaks liigseid pingeid ja hiljem kulukaid kohtuprotsesse, tuleks võlgnikega tegelema hakata varakult. Räägime, milliseid samme astuda
Loe lähemalt > Registreeri siin