Koolitus

KÜ juhi täiendkoolitus

KORTERIÜHISTU JUHI TÄIENDKOOLITUS

120-õppetunnine Korteriühistu juhi täiendkoolitus annab vajalikud teadmised korteriühistu juhtimiseks, hõlmates nii juriidilisi, majanduslikke, tehnilisi kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid, mida korteriühistu juhil igapäevaselt vaja läheb. Lisaks on koolitusel osalejal võimalus koolituse käigus saada oma ala spetsialistidelt vastused just tema ühistut puudutavatele küsimustele.

NEILE, KES SOOVIVAD ASUDA TAOTLEMA KORTERIÜHISTU JUHI KUTSET, ANNAB KOOLITUS SELLEKS VAJALIKUD EELTEADMISED!

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes, mis tähendab, et koolitus on tunnustatud sobivaks ettevalmistuseks korteriühistu juhi kutse taotlemisel, mida väljastab MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (varasema nimega Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit). Kutsetunnistusega korteriühistu juht on võimeline juhtima ja organiseerima korterelamu igapäevast majandamist, tagama korterelamu heaperemeheliku hooldamise ja säilitamise ning oskab lahendada elanikega probleeme kiiresti ja efektiivselt.

Eesti Korteriühistute Liit korraldab kutse taotlemiseks ettevalmistava koolituse. Eesti Korteriühistute Liit ei väljasta kutset.
Kutse taotlemine toimub MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) juures.

LOE SIIT LÄHEMALT KORTERIÜHISTU JUHI KUTSE TAOTLEMISE KOHTA

LOE SIIT LÄHEMALT JÄRGMISE KUTSETUNNISTUSE TAOTLUSE VOORU KOHTA


KORTERIÜHISTU JUHI TÄIENDKOOLITUSE TUTVUSTUS

120 tunnine korteriühistu juhi täiendkoolitus koosneb 32-tunnisest baaskoolitusest, 56-tunnisest põhikursusest ja 32 tunnist iseseisvast tööst (kursusetöö kirjutamine).

Baaskoolitus (32 akadeemilist tundi) annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muutunud seadustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.

Baaskoolituse ained:
– Ühistegevuse alused
– Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted
– Korteriühistu majandamise alused
– Dokumendihaldus
– Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist
– Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid

Põhikursus (56 akadeemilist tundi) on mõeldud baaskursuse läbinutele täiendamaks oma teadmisi järgmistes valdkondades:
– Ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine
– Kinnisvara korrashoid
– Sissejuhatus raamatupidamisse
– Asjaõigus
– Suhted võlgnikega. Võlgade sissenõudmine
– Lepinguõigus/Võlaõigus
– Tööõigus
– Ehitustegevuse korraldamine korteriühistus
– Tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid

Koolituskeskuse põhikiri (sisaldab õppekorralduse aluseid).

Korteriühistu juhi täiendkoolituse õppekava.

2013. aastal alustas Eesti Korteriühistute Liit baaskursuse e-õppega, mis on alternatiiv traditsioonilistele auditoorsetele koolitustele.
2014. aastal alustas e-õppena korteriühistute juhi põhikursus, mis on korteriühistute juhi 120-õppetunnise koolituse teine pool (56 akadeemilist tund). Kuna palju ühistujuhte töötavad ja elavad väljaspool Tallinna pakume korteriühistu juhi 120-õppetunnist koolitust nüüd kaugõppena. Nii on ühistujuhtidel üle Eesti võimalik ennast arendada ja täiendada.

Mõlema e-õppe koolituse ained läbitakse iseseisvalt veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu. E-õpe on eesti keeles.

Registreerimine ja info:
koolitus@ekyl.ee
627 5750 ja 55 58 5711